تبليغات
آیا علم قاضی می تواند مستند حکم قرار گیرد؟


مشخصات سوال
karim12نام : اوکتای اصغرزادهامتیاز : 95درصد بهترین پاسخ : 0%اوکتای اصغرزاده (7)i

26 آذر 87 - 09:06آیا علم قاضی می تواند مستند حکم قرار گیرد؟ اطلاعات بیشتر : علم قاضی جهارمین ادله اثبات دعوی در امور کیفری و جزایی مطرح است .سوال این است آیاقاضی می تواند در همه اموراعم حق الله و حق الناس به علم خود در صدور حکم استناد کند؟؟؟نظر شما چیه؟تاریخ ایجاد سوال : 26 آذر 87 (09:06)تاریخ بسته شدن سوال : 12 دی 87تعداد بازدید :134تعداد پاسخ ها : 3طبقه بندی : جامعه ، قوانین » قانون- این سوال منقضی شده است. و بهترین جواب توسط رای کاربران انتخاب شده است.

عنوانوضعیت
نمایش برای همه
دوستان
آیا علم قاضی می تواند مستند حکم قرار گیرد؟ 
ایجاد علامتبهترین پاسخ
akam22نام : آکام حبیبیامتیاز : 16649درصد بهترین پاسخ : 54%آکام حبیبی (24)i

87/9/26 (09:20)ماده 105 قانون مجازات اسلا‌می صراحت دارد: حاكم شرع می‌تواند در حق‌ا... و حق‌الناس به علم خود عمل كند و حد الهی را جاری نماید و لا‌زم است مستند علم را ذكر كند، اجرای حد در حق‌ا... متوقف به درخواست كسی نیست ولی در حق‌الناس اجرای حد موقوف به درخواست صاحب حق است. ‌ اما هرچند به موجب این ماده، حاكم می‌‌تواند در حق‌ا... و حق‌الناس به علم خود عمل كند و حد الهی را جاری نماید، اما موارد ذیل در این مورد گفتنی است:

1- به موجب متن ماده، قاضی مكلف است مستند علم خود را ذكر كند. به این ترتیب در چنین ماجرایی حداقل مستند مثلا‌ گواهی پزشكی قانونی می‌تواند باشد، زیرا در این مورد شهادت یا اقراری ولو كمتر از حد نصاب علیه محكوم‌علیه‌وجود ندارد. با این توضیح كه یك بار اقرار شاكی علیه متهم شهادت محسوب می‌شود و چون خود ملوط در معرض اتهام بوده به علت آنچه <عدم انتفاع تهمت> نامیده می‌شود، علیه متهم قابل استناد نیست، صرف‌نظر از اینكه حتی اگر قابل اعتنا هم می‌بود با نبودن سه مورد دیگر یا سه شاهد دیگر چیزی ثابت نمی‌شد. مضافا اینكه با اقراری كه شاكی كرده طبعاً از عدالت خارج شده است وگرنه چهار نفر بلكه 40 نفر از این نوع هم برای اجرای حد كفایت نمی‌كرد. ‌

2- علمی كه مورد نظر شارع قانونگذار بوده <علم نوعی> است؛ یعنی باید مقدمات اصول علم چنان باشد كه دیگران هم در صورت قرار گرفتن در معرض آن به همان نتیجه‌ای برسند كه قاضی رسیده است و نه علم شخصی كه مثلا‌ از پاره‌‌ای استنباط‌های شخصی و تجریدی حاصل شده باشد. ‌

3- رویه قضایی نیز استنباط و نتیجه‌گیری پیش‌گفته را تایید می‌كند:

الف: رای اصراری شماره 63، 18/7/68 ردیف 68/19 دیوان كشور می‌گوید: نظر استنباطی دادگاه‌های كیفری تبریز به اعدام علی به اتهام ارتكاب عمل لواط كه به استناد علم، اظهار شده با اكثریت آرا تنفیذ نمی‌شود، زیرا با وجود شبهه در ارتكاب (دخول كامل) دلیلی بر حصول علم از طریق متعارف ذكر نشده است. ‌

ب: رای اصراری شماره 20، 25/10/80 می‌گوید: با توجه به انكار متهم و عدم اقامه بینه و اینكه گواهی پزشكی قانونی از لواط به مفهوم دخول دلا‌لت ندارد و مستندات علم نیز مخدوش است، لذا اعتراض محكوم‌علیه و وكیل تسخیری وی به دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی سراب متضمن محكومیت نعمت‌ا... به اعدام به عنوان حد لواط وارد است.

ج: رای اصراری شماره 58، 28/10/72 ردیف 72/32 می‌گوید: قرائنی كه دادگاه مبنای حصول علم قرار داده در حد متعارف نیست و محتویات پرونده من‌حیث‌المجموع نمی‌تواند موید اثبات اتهام انتسابی به متهم باشد.

4- روش بزرگان دین و مذهب ما در خصوص اینگونه موارد همراه پرده‌پوشی و دادن فرصت به فرد گناهكار برای بازگشت از گناه و توبه بوده. قضاوت مشهور حضرت علی(ع) در خصوص زنی كه اقرار به زنا می‌كرد از این قبیل است و در مورد مشابهی حضرت پیغمبر(ص) نیز همان‌گونه اقدام فرمودند.

5- از نظر موضوعی با توجه به ماده 111 قانون مجازات اسلا‌می، حتی اگر این متهم اقرار به لواط آن هم در حد 4 بار در 4 مجلس در حضور قاضی می‌نمود باز هم با توجه به همان ماده كه شرط اجرای حد را بالغ بودن فاعل یا مفعول قرار داده است صدور حكم اعدام میسر نبود، زیرا اگر اقراری واقع شده بود راجع به سن 13 سالگی می‌شد كه به این ترتیب اقراركننده نسبت به زمانی كه اقرار می‌كرد به حد بلوغ شرعی نرسیده بود. از آنجا كه اقرار را نمی‌توان تجزیه كرد دادگاه نمی‌توانست اقرار به لواط را معتبر بداند اما با تجزیه اقرار قید زمانی آن را كه نتیجه‌اش نابالغ بودن متهم در زمان ارتكاب عمل بود نادیده بگیرد.

6- به طور كلی وقتی برای معتبر دانستن شهادت در مورد زنا و لواط آنچنان شروط سختی پیش‌بینی شده كه به‌نوعی تعلیق به محال تلقی می‌شود چگونه می‌توان حتی بدون جلب نظر پزشكی قانونی به استناد علم اقدام به صدور حكم اعدام كرد؟!

7- فرض كنیم كه متهم و ملوط واقع شده را به پزشكی قانونی هم معرفی كرده بودند، نتیجه از دو صورت خارج نبود؛ یكی اینكه هیچ اثری از لواط بودنش نباشد كه به این ترتیب جای مناقشه‌ای باقی نمی‌ماند. دوم اینكه احیانا آثاری از این عمل در وی دیده می‌شد؛ در این حالت با توجه به اینكه آثار چنین عملی بیش از چند ماه باقی نمی‌ماند و آنچه كه هر دو نفر اقرار كرده‌اند مربوط به حداقل 8 سال پیش است اعمال جرم متهم ممكن نبود. بر مبنای همین مقدار اطلا‌عات موجود و با فرض صحت آنها حكم اعدامی كه صادر شده به هیچ‌وجه قابل قبول نیست


=================

علم قاضی و اركان آن ‌- بهمن كشاورز

http://www.brwska.org/fa/index.php?news=99.76%دیگر پاسخ ها
kiarash2562نام : ... .امتیاز : 120درصد بهترین پاسخ : 0%... . (0)i

1.    87/9/26 (12:09)مهمترین دلیل اثبات دعوی ، ایجاد اطمینان در وجدان قاضی و حصول یقین برای وی است. اساساً می توان گفت حجیت سایر ادله نیز تابع میزان اطمینانی است که برای قاضی ایجاد می نمایند. جوهره ی دلیل نیز ایجاد علم در وجدان قاضی است. در حقوق فرانسه هم، در امر کیفری تنها دلیل مهم تلقی می شود. اضافه می کنم که منظور از علم قاضی، علمی است که از طریقه متعارف بدست آمده باشد. اجمالا ً باید گفت معمولاً علم حاصل شده از طریق اماراتی نظیر کارشناسی و امثال آن، بدان جهت که نوعا ً مفید علم است، می تواند معتبر باشد. یکی دیگر از طرق تحصیل دلیل، که انگلیسی ها به آن entrapment می گویند، قرار دادن متهم در وضعیت ارتکاب به جرم و یا تحریک او به ارتکاب می باشد. مرحوم آیت الله خویی قایل به محدود شدن دامنه ایقان وجدان قاضی شده اند و علم حاصل از طریق شهادت شهود و یا اقرار خود متهم را در حد همان اقرار و شهادت معتبر می دانند. در امور مدنی علم قاضی در مرحله بررسی "دلیلیت دلیل" بکار می آید ولی پس از اثبات دلیلیت، دیگر مجالی برای عدم تمسک به دلایل بقی نمی ماند و قاضی باید طبق دلیل قانونی رای دهد. در امور کیفری، علم قاضی مبنای حکم است و خود دلیل متقن و مستقل برای اثبات حق بشمار می رود.
در فقه چهار نظر زیر ابراز گردیده:
1. مطلقا ً حجت است
2. مطلقا ً هیچ حجیتی ندارد.
3. در حق الله حجت ولی در حق الناس قایل به عدم امکان تمسک قاضی به علم خود شده اند.
4. در حق الناس دلیل است و در حق الله آن را دلیل نمی دانند.
مشهور در فقهای امامیه نظر اول است.
اما نظام علم قاضی به نظر می رسد که در هم مراحل کاربرد داشته باشدو این معنا از لابلای مواد آیین دادرسی کیفری نیز استنباط می شود با این همه استثنائاتی بر این دلیل وارد است که عبارتند از:
1. موارد غیر مصرح در قانون با وجود مقام بیان: در مواردی که مقنن در مقام احصاء ادله اثباتی به علم قاضی اشاره ننموده، علم قاضی دلیلیت ندارد. این علم فقط در مواردی دلیل است که یا مقنن طرق اثباتی را برای جرم بخصوصی احصاء نکرده باشد مانند تعزیرات و یا صریحا ً مقنن علم قاضی را در ردیف ادله ی اثباتی جرم آورده است مانند قوادی، قذف، محاربه و شرب خمر.
2. برخی تخلفات ویژه: مانند تخلفات راهنمایی رانندگی که به صورت مجلس یا گزارش ضابطین دادگستری اکتفا می شود. شرط امکان استناد به چنین گزارشاتی این است که:
i.خود مامور شخصا ً مبادرت به صدور سند نموده باشد
ii. برای این کار صلاحیت ذاتی داشته باشد و در چهارچوب وظایف شغلی خود مبادرت به صدور چنین مدرکی نموده باشد
iii. بر مبنای گمان ن و حدس نباشد
iv. اسناد مربوطه و گزارش های آن تمامی شرایط ماهوی و شکلی را دارا باشند.
اثر این گزارشات در حد تبدیل بار اثبات دلیل است یعنی بار اثبات را بر دوش متهم می نهد.
در بعضی از موارد نیز گزارشات باید به حد شیاع برسد. در همینجا ذکر این نکته لازم است که در فقه هفت مورد با استفاضه (یا شیاع یعنی سیوع خبر به حدی که ظن قریب به علم حاصل کند)ثابت می شود عبارتند از:
1. نَسَب
2. فوت
3. ملک مطلق
4.وقف
5.نکاح
6. آزادی برده (عتق)
7. ولایت قاضی
و اما سومین استثناء:
لزوم احترام به ادله ی قانونی: بدان معنی که قاضی همیشه باید دلایل قانونی مندرج در قانون مدنی را محترم شمارد که اقرار و بیّنه شرعیّه می باشند.پس اگر در هر دعوای کیفری که جنبه هایی از دعوای مدنی نیز مطرح است، قاضی نباید از اصول دلایل قانونی مندرج در قانون مدنی تخطی نماید و به کمک آن دلایل دعوی را ثابت نماید.
این مطالب را در پاسخ حد و مرز علم قاضی گذاشته بودم، با عنایت به آنچه در بالا آمده جواب سوال شما این است که چون علم قاضی خود دلیل است پس می تواند مستند حکم قرار گیرد.
امیدوارم پاسخ خود را گرفته باشید..23%
hadi_lilنام : هادی نسرینامتیاز : 120درصد بهترین پاسخ : 5%هادی نسرین (2)i

2.    87/10/3 (19:54)سلام ! یکی از دلیلهای اثبات حکم ، علم و یقین حاکم است .0%


حد و مرز نفوذ علم قاضی در اثبات جرایم چقدر است . آیا قاضی می


مشخصات سوال
sokotemamanنام : اكبر بهرامیدرصد بهترین پاسخ : 0%اكبر بهرامی (13)i

24 آذر 87 - 08:25حد و مرز نفوذ علم قاضی در اثبات جرایم چقدر است . آیا قاضی می تواند از علم خود در همه جرایم برای اثباتشان استفاده كند .توضیح دهید ؟ اطلاعات بیشتر : حقوق دانان جواب دهند
تاریخ ایجاد سوال : 24 آذر 87 (08:25)تاریخ بسته شدن سوال : 10 دی 87تعداد بازدید :95تعداد پاسخ ها : 4طبقه بندی : جامعه ، قوانین » قانون- این سوال منقضی شده است. و بهترین جواب توسط رای کاربران انتخاب شده است.

عنوانوضعیت
نمایش برای همه
دوستان
حد و مرز نفوذ علم قاضی در اثبات جرایم چقدر است . آیا قاضی می تواند از علم خود در همه جرایم برای اثباتشان استفاده كند .توضیح دهید ؟ 
ایجاد علامتبهترین پاسخ
shahab918نام : امیر رامتیاز : 2053درصد بهترین پاسخ : 3%امیر ر (1105)i

87/9/24 (09:39)سرچ کن.47%دیگر پاسخ ها
kiarash2562نام : ... .امتیاز : 120درصد بهترین پاسخ : 0%... . (0)i

1.    87/9/25 (00:33)مهمترین دلیل اثبات دعوی ، ایجاد اطمینان در وجدان قاضی و حصول یقین برای وی است. اساساً می توان گفت حجیت سایر ادله نیز تابع میزان اطمینانی است که برای قاضی ایجاد می نمایند. جوهره ی دلیل نیز ایجاد علم در وجدان قاضی است. در حقوق فرانسه هم، در امر کیفری تنها دلیل مهم تلقی می شود. اضافه می کنم که منظور از علم قاضی، علمی است که از طریقه متعارف بدست آمده باشد. اجمالا ً باید گفت معمولاً علم حاصل شده از طریق اماراتی نظیر کارشناسی و امثال آن، بدان جهت که نوعا ً مفید علم است، می تواند معتبر باشد. یکی دیگر از طرق تحصیل دلیل، که انگلیسی ها به آن entrapment می گویند، قرار دادن متهم در وضعیت ارتکاب به جرم و یا تحریک او به ارتکاب می باشد. مرحوم آیت الله خویی قایل به محدود شدن دامنه ایقان وجدان قاضی شده اند و علم حاصل از طریق شهادت شهود و یا اقرار خود متهم را در حد همان اقرار و شهادت معتبر می دانند. در امور مدنی علم قاضی در مرحله بررسی "دلیلیت دلیل" بکار می آید ولی پس از اثبات دلیلیت، دیگر مجالی برای عدم تمسک به دلایل بقی نمی ماند و قاضی باید طبق دلیل قانونی رای دهد. در امور کیفری، علم قاضی مبنای حکم است و خود دلیل متقن و مستقل برای اثبات حق بشمار می رود.
در فقه چهار نظر زیر ابراز گردیده:
1. مطلقا ً حجت است
2. مطلقا ً هیچ حجیتی ندارد.
3. در حق الله حجت ولی در حق الناس قایل به عدم امکان تمسک قاضی به علم خود شده اند.
4. در حق الناس دلیل است و در حق الله آن را دلیل نمی دانند.
مشهور در فقهای امامیه نظر اول است.
اما نظام علم قاضی به نظر می رسد که در هم مراحل کاربرد داشته باشدو این معنا از لابلای مواد آیین دادرسی کیفری نیز استنباط می شود با این همه استثنائاتی بر این دلیل وارد است که عبارتند از:
1. موارد غیر مصرح در قانون با وجود مقام بیان: در مواردی که مقنن در مقام احصاء ادله اثباتی به علم قاضی اشاره ننموده، علم قاضی دلیلیت ندارد. این علم فقط در مواردی دلیل است که یا مقنن طرق اثباتی را برای جرم بخصوصی احصاء نکرده باشد مانند تعزیرات و یا صریحا ً مقنن علم قاضی را در ردیف ادله ی اثباتی جرم آورده است مانند قوادی، قذف، محاربه و شرب خمر.
2. برخی تخلفات ویژه: مانند تخلفات راهنمایی رانندگی که به صورت مجلس یا گزارش ضابطین دادگستری اکتفا می شود. شرط امکان استناد به چنین گزارشاتی این است که:
i.خود مامور شخصا ً مبادرت به صدور سند نموده باشد
ii. برای این کار صلاحیت ذاتی داشته باشد و در چهارچوب وظایف شغلی خود مبادرت به صدور چنین مدرکی نموده باشد
iii. بر مبنای گمان ن و حدس نباشد
iv. اسناد مربوطه و گزارش های آن تمامی شرایط ماهوی و شکلی را دارا باشند.
اثر این گزارشات در حد تبدیل بار اثبات دلیل است یعنی بار اثبات را بر دوش متهم می نهد.
در بعضی از موارد نیز گزارشات باید به حد شیاع برسد. در همینجا ذکر این نکته لازم است که در فقه هفت مورد با استفاضه (یا شیاع یعنی سیوع خبر به حدی که ظن قریب به علم حاصل کند)ثابت می شود عبارتند از:
1. نَسَب
2. فوت
3. ملک مطلق
4.وقف
5.نکاح
6. آزادی برده (عتق)
7. ولایت قاضی
و اما سومین استثناء:
لزوم احترام به ادله ی قانونی: بدان معنی که قاضی همیشه باید دلایل قانونی مندرج در قانون مدنی را محترم شمارد که اقرار و بیّنه شرعیّه می باشند.پس اگر در هر دعوای کیفری که جنبه هایی از دعوای مدنی نیز مطرح است، قاضی نباید از اصول دلایل قانونی مندرج در قانون مدنی تخطی نماید و به کمک آن دلایل دعوی را ثابت نماید.
امیدوارم پاسخ خود را گرفته باشید..47%
iran_750نام : مریم پاییزیامتیاز : 40624درصد بهترین پاسخ : 11%مریم پاییزی (69)i

2.    87/9/25 (11:27)سلام خوبی
پاسخ 2
کامل است.4%
shervinshabgardنام : علی حسینیامتیاز : 3110درصد بهترین پاسخ : 5%علی حسینی (15)i

3.    87/9/26 (00:55)2كامل است.0%


آیا علم می‌تواند جایگزین دین شود؟


مشخصات سوال
pahlevan_67نام : محمد پهلوانامتیاز : 113درصد بهترین پاسخ : 0%محمد پهلوان (12)i

14 دی 86 - 17:21آیا علم می‌تواند جایگزین دین شود؟تاریخ ایجاد سوال : 14 دی 86 (17:21)تاریخ بسته شدن سوال : 21 دی 86تعداد بازدید :138تعداد پاسخ ها : 17طبقه بندی : جامعه و فرهنگ » افسانه ها و عادات سنتی- این سوال بسته شده است.

عنوانوضعیت
نمایش برای همه
دوستان
آیا علم می‌تواند جایگزین دین شود؟ 
ایجاد علامتبهترین پاسخ
meshkaatنام : حرمت الله خانگل زاده مشکاتامتیاز : 573درصد بهترین پاسخ : 55%حرمت الله خانگل زاده مشکات (665)i

86/10/20 (23:29)1. بین دیدگاه های گوناگون میان دین و علم، از جمله تباین، تعارض و مكمل یكدیگر بودن، می توان گفت بهترین گزینه مورد سوم است. در این رویكرد، دیگر سخن از زیر مجموعه بودن یكی از دیگری، بی معناست.
2. درك نوع پیوند میان علم و دین به شناخت جایگاه هر یك و نیز مشخص كردن منظور ما از علم باز می گردد. دین، مجموعه ای از باورها درباره جهان هستی و ارزش های مبتنی بر این باورهاست تا در پرتو آنها، انسان در اندیشه و عمل، در مسیری معقول خود را سامان داده و هدف نهایی از آفریده شدن خود را كه دست یابی به كمال حقیقی و سعادت است، محقق سازد. پیداست علم در معنای عام خود كه مجموعه ای از آگاهی ها و شناخت ها است نه زیر مجموعه دین، بلكه خود آن بوده و می توان گفت، دین خود علمی است كه از سوی خداوند در اختیار انسان گذاشته شده، ولی رسالت آن، هدایت انسان است نه صرفا آگاهی اندوزی.
3. پیوندهای احتمالی تعارض یا تباین میان علم و دین كه گاهی عنوان می شود، میان علوم تجربی و دین است. هر چند همان گونه كه در ردیف نخست، بیان شد، حتی با فرض این كه منظور ما از علم، علوم تجربی باشد، نیز میان آن و دین رابطه تكمیل كنندگی یكدیگر وجود داشته و سخن از تباین و تعارض، جایگاهی ندارد. چرا كه در پرتو یافته های علوم تجربی، دریچه های نوی از «هست»های موجود در عالم به روی انسان گشوده می شود. پیداست این یافته ها، با در اختیار گذاردن رمز و رازهای بیشتری از جهان، دست كم در جنبه باورهای دینی كه به تحلیل كلیت عالم می پردازد، گرایش دینی او را بارورتر می كند، مشروط بر آن كه مطالعه یافته های علمی مزبور با تفكر همراه باشد، همان حقیقتی كه قرآن كریم به آن اشاره می كند: «ان فی خلق السموات والارض واختلف اللیل والنهار لایات لاولی الالباب الذین... یتفكرون فی خلق السموات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا...؛ مسلما در آفرینش آسمان ها و زمین، و آمد و رفت شب و روز نشانه های (روشنی) برای خردمندان است. همان ها كه... در اسرار آفرینش آسمان ها و زمین می اندیشند (و می گویند): بارالها! این ها را بیهوده نیافریده ای» (آل عمران، 191).
برای مطالعه بیشتر ر.ك:
1. علم و دین، ایان باربور، ترجمه بهاء الدین خرمشاهی
2. دین و چشم اندازهای نو، نوشته چند نفر از دانشمندان غربی، ترجمه غلامحسین توكلی
3. عقل سلیم علم، جیكوب برونوسكی، ترجمه كامبیز عزیزی، نشر نی.0%دیگر پاسخ ها
sedjavadنام : ج سامتیاز : 100درصد بهترین پاسخ : 0%ج س (20)i

1.    86/10/14 (17:50)نباید این دوتا رو با مقایسه کرد.
حتی میشه با علم دین رو اثبات کرد.
اصلا دین برا خودش یه علم کامله.16%
313taنام : علی مامتیاز : 5556درصد بهترین پاسخ : 14%علی م (9)i

2.    86/10/14 (19:14)مسلما نه

علم هم نقص نسبی دارد (که با مرور زمان کامل میشه و حتی میفهمه تا حالا اشتباه میکرده)

و هم نقص مطلق (نسبت به جهان پس از مرگ و ...)

اگر کسی میخواد بشه موش آزمایشگاهی برای علم بسم الله!.0%
jafaripurنام : ا ا ا ا ج ج ج جامتیاز : 181درصد بهترین پاسخ : 6%ا ا ا ا ج ج ج ج (26)i

3.    86/10/14 (21:38)علم می تونه جایگزین دین بشه یعنی این اتفاق سال ها پیش افتاده ..16%
hivakordنام : هیوا زندگانیامتیاز : 113درصد بهترین پاسخ : 0%هیوا زندگانی (38)i

4.    86/10/14 (22:59)خوشبختانه علم تونسته تناقضات دین رو افشا کنه
دین افیون توده هاست.0%
jasadنام : امید خیابانیامتیاز : 178درصد بهترین پاسخ : 6%امید خیابانی (130)i

5.    86/10/15 (00:33)مطمئناً بله!.0%
palidنام : امتیاز : 120درصد بهترین پاسخ : 3% lvl shm (64)i

6.    86/10/15 (01:18)beh nazareh man elm yeh zirmajmooe az dineh
choon shoma aghar gorano beh soorati bekhunid keh khub motevajeh beshid mibinid keh khayli chiza az tecnologihayeh emruzi ro tozih dadeh.0%
hosna1366نام : خاک پای شهداامتیاز : 100درصد بهترین پاسخ : 0%خاک پای شهدا (450)i

7.    86/10/15 (09:15)بسم الله

حدیثی از پیامبر اكرم (ص) نقل شده كه : " طلب علم بر هر مسلمانی واجب است . "

یعنی علم و دین را با هم برای انسان واجب دونسته لذا علم و دین دو بال پرواز انسانند و انسان برای رسیدن به سعادت به هر دو نیاز داره .

حدیثی از امام صادق (ع) هم با این مضمون نقل شده كه :
" دو گروه پشت مرا شكستند :
1. عالمان بی دین
2. جاهلان مقدس مآب ".0%
vahidghadyaniنام : وحید قدیانیامتیاز : 886درصد بهترین پاسخ : 42%وحید قدیانی (10)i

8.    86/10/15 (12:15)علم و دین هیچ ارتباطی به هم ندارند .66%
azadeh_311نام : آزاده 311امتیاز : 158درصد بهترین پاسخ : 14%آزاده 311 (33)i

9.    86/10/15 (14:59)تطابق علم و دین
از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد.
پرش به: ناوبری, جستجو
یکی از ۱۲ تعلیم اجتماعی دیانت بهائی این است که دین باید مطابق علم و عقل باشد.

مطابقت دین با علم و عقل یکی از ۱۲ تعلیم اجتماعی دیانت بهائی است.

بهائیان اعتقاد دارند که دین و علم و عقل هماهنگ بوده و با یکدیگر تطابق دارند. از نظر بهائیان علم موهبت الهی است. از انجا که علم کاشف حقایق اشیاء است بهائیان علم را بزرگترین منقبت جهان می‌دانند. [۱]

عبدالبهاء می‌گوید: «...دین با علم توأم است زیرا دین و علم هر دو حقیقت است اگر دین مخالف حقیقت باشد وهم است و هر مسئله‌ی دینی که مخالف علم صحیح و عقل کامل باشد شایان اعتماد نه. پس تقالید و رسوماتی که منافی علم و ترقّی است باید زائل نمود...»[۲]

عبدالبهاء دین را مروّج علم می‌داند و اظهار می‌دارد که هرگاه یک دین الهی ظهور کرده، علوم و فنون نیز توسط پیروان آن دین و حتی مردمان دیگر، پیشرفت زیادی حاصل نموده‌است. [۳]

عبدالبهاء ، همچنین جهل و تقلید را موجب گمراهی و عامل اختلافات میان اقوام مختلف می‌داند و علم را سبب عزت و رفع بسیاری از مشکلات بشر معرفی می‌نماید.[۴] به علاوه مقام علما و فلاسفه‌ی روشنفکر را عظیم می‌شمارد
.0%
mehran525نام : مهران گمنامامتیاز : 100درصد بهترین پاسخ : 0%مهران گمنام (25)i

10.    86/10/16 (00:20)ببین الان سالهاست كه این در جاهای گوناگون دنیا رخ داده ،‌ كه این یعنی بله میشه و می تونه .
ولی شاید به نظر من شما می خوای بپرسی آیا دانش هم می تونه مثل مذهب جنبه ای الهی داشته باشه یا نه ...
بزرگانی در فیزیك من میشناسم كه به خداوند باور داشتند مثل انیشتین و هایزنبرگ و كسانی هم مثل دیراك اون رو رد كردن...
ولی ما یه جمله از پیامبر داریم كه میگه دانشمدان پیامبران پیروان من هستند ، خوب مسلما منظور ایشون فقط فقها نبودن اگر نه می گفتند ولی اینكه دانش به سوی خداباوری بره كار بسیار مشكلیه چون دانش جدید از زمانی كه از ایران جدا شد و به اروپا رفت به كلی رویه ای دیگه با دین در پیش گرفت . در ابتدا اون رو نقد كرد و در انتها ( الان) اون رو كنار گذاشت و حتی در برخی (شاید بشه گفت كج فهمی ها) گفت : دین افیون توده هاست.
دانش می تونه به جای دین قرار بگیره و باید هم اینطور بشه ولی باید به سمتی بره تا بتونه معنویت دین رو هم همراه خودش داشته باشه..0%
pebrahimiنام : پیمان ابراهیمیامتیاز : 113درصد بهترین پاسخ : 20%پیمان ابراهیمی (59)i

11.    86/10/16 (10:33)دین صورت قدیمی قانون است و علم یکی از سه شیوه شناخت طبیعت. این دو را نمی توان جایگزین یکدیگر کرد. شاید بهتر باشد بگویید تصمیمات انسانی می توانند جایگزین قوانین الهی شوند؟.0%
sarzamin2000نام : امیر تن روحامتیاز : 105درصد بهترین پاسخ : 8%امیر تن روح (51)i

12.    86/10/17 (19:24)نه.0%
peyman22نام : نیست امتیاز : 409درصد بهترین پاسخ : 22%نیست (159)i

13.    86/10/17 (23:33)جنس علم و دین جداست و نمیشه با هم مقایسه کردشون
دین از نادیده ها و چیزهایی میگه که تجربه پذیر نیستند و از فردی به فرد دیگر متفاوت هستند و در ضمن اول باید قبولشون کنی بعد اثباتشون کنی ( که البته اثبات فلسفی خواهد بود و نه منطقی )
ولی علم بر اساس تجربه قانون گذاری میکنه و پدیده های تجربه پذیر رو قبول میکنه
و در این باره که آیا علم میتواند جای دین را بگیرد هیچ پاسخی نمیتونه دقیق باشه
دین ساخته شد تا زندگی انسان بهتر شود و علم هم همین نتیجه را میده ولی هر کدام از روش خاص خودشون استفاده میکنن با این تفاوت که در دین همیشه یک مطلق دست نیافتنی وجود داره که حکم میکنه ولی در علم بر اساس آنچه هست قضاوت میشه
و این که برای پیروان دین ( متعصبین ) هیچ چیزی جای دین رو نمیگیره و پیروان علم هم با فلسفه دین به باور نمیرسند و خدای علم و خدای دین با هم تفاوت بسیار دارند ( البته اگر صادق باشیم و بدون تعصب نگاه کنیم ) ولی پیشرفت هر دو و گذشت زمان اونها رو به هم نزدیک کرده و همون طور که دین چیرهایی از علم قرض گرفته علم هم به بررسی اعتقادات دینی پرداخته و خیلی از اونها هم اثبات شده ولی نه با تعریف دین که با تعریف علم.0%
mohsenheiatianنام : محسن هامتیاز : 102درصد بهترین پاسخ : 0%محسن ه (23)i

14.    86/10/18 (14:07)علم و دین مکمل هم هستند. یعنی از دین به علم و از علم می تونی به دین برسی..0%
javadsalariنام : جواد سعیدیامتیاز : 133درصد بهترین پاسخ : 6%جواد سعیدی (10)i

15.    86/10/18 (20:34)ببین تا علم رو چی تعریف بكنی
اونائی كه میگن نه معمولا تعریف درستی از علم نداشته اند
اینكه علم در مادیات محدود می شود یك چیز كاملا اثبات شده هست واینكه ما بعدی جز ماده هم داریم هم تقریبا مورد قبول همه هست
پس چیزی كه بخواهد انسان را هدایت كند باید جامع این دو باشد واگر یكی را بگیرد قطعا نمی تواند انسان را به هدف برساند واین همان دین هست كه علاوه بر نگاه به علم بعد معنی را هم مورد توجه داشته.0%
p_akhlaghiنام : پاسخگوی اخلاق و تربیتامتیاز : 2385درصد بهترین پاسخ : 53%پاسخگوی اخلاق و تربیت (274)i

16.    86/10/19 (01:06)قوانین اسلامی پس از گذشت 1400 سال پاسخگوی نیازهای اساسی جوامع بشری است، چون قوانین آن توسط خداوند حكیم و خبیر پایه ریزی شده ، خدا به تمامی نیازهای بشر علم و احاطه دارد و با توجه به آن، قوانینی وضع كرده است كه برآورنده نیازهای اساسی او باشد.
همان گونه كه قوانین طبیعی مانند قانون جاذبه زمین كهنه نمی شود و با گذشت زمان خاصیت خود را از دست نمی دهد، دستورهای اخلاقی و فقهی اسلامی نیز رنگ كهنگی به خود نمی گیرد و مشمول مرور زمان نمی گردد، مانند این كه در قرآن كریم آمده است:"ان الله یأمر بالعدل و الاحسان و ایتاء ذی القربی و ینهی عن الفحشا و المنكر و البغی؛ همانا خداوند به دادگری و نیكوكاری و دستگیری از خویشان تهیدست فرمان داده و از كارهای زشت و رفتارهای ناهنجار و ستمگری نهی كرده است."
كارشناسان اسلامی به كمك رهنمودها و ساز و كارهایی كه در متن دین وجود دارد، می توانند با توجه به موقعیت ها و شرایط زمان، قوانین اسلامی را تبیین كنند و آن را برای اداره كردن امور فردی و اجتماعی روز كارآمد نمایند. .0%


ساير مطالب :
* ترجمه عبارت " زایدات کارخانجات کنسرو سازی" به انگل
* سانسور کردن فیلم یا سریال (تدوین فیلم)
* سلام ببخشید می خواستم لیست دوستامو كسی نبینه باید كجا برم
* وقتی میرم تنضیمات میزتم هیچكس بازم میاره لیسته دوستامو؟
* من گوشی nokia n95 8gb دارم واسه فعال شدن gprs ایرانسل هر چی
* پرانتزی پا
* دانشگاه مالزی یا استرالیا ؟
* کار با نرم افزار ارسال اس ام اس
* آیا قوانین عطف به ما سبق می شوند؟در هر دو صورت توضیح دهید.
* cc100