تبليغات
آیا علم قاضی می تواند مستند حکم قرار گیرد؟


مشخصات سوال
karim12نام : اوکتای اصغرزادهامتیاز : 95درصد بهترین پاسخ : 0%اوکتای اصغرزاده (7)i

26 آذر 87 - 09:06آیا علم قاضی می تواند مستند حکم قرار گیرد؟ اطلاعات بیشتر : علم قاضی جهارمین ادله اثبات دعوی در امور کیفری و جزایی مطرح است .سوال این است آیاقاضی می تواند در همه اموراعم حق الله و حق الناس به علم خود در صدور حکم استناد کند؟؟؟نظر شما چیه؟تاریخ ایجاد سوال : 26 آذر 87 (09:06)تاریخ بسته شدن سوال : 12 دی 87تعداد بازدید :134تعداد پاسخ ها : 3طبقه بندی : جامعه ، قوانین » قانون- این سوال منقضی شده است. و بهترین جواب توسط رای کاربران انتخاب شده است.

عنوانوضعیت
نمایش برای همه
دوستان
آیا علم قاضی می تواند مستند حکم قرار گیرد؟ 
ایجاد علامتبهترین پاسخ
akam22نام : آکام حبیبیامتیاز : 16649درصد بهترین پاسخ : 54%آکام حبیبی (24)i

87/9/26 (09:20)ماده 105 قانون مجازات اسلا‌می صراحت دارد: حاكم شرع می‌تواند در حق‌ا... و حق‌الناس به علم خود عمل كند و حد الهی را جاری نماید و لا‌زم است مستند علم را ذكر كند، اجرای حد در حق‌ا... متوقف به درخواست كسی نیست ولی در حق‌الناس اجرای حد موقوف به درخواست صاحب حق است. ‌ اما هرچند به موجب این ماده، حاكم می‌‌تواند در حق‌ا... و حق‌الناس به علم خود عمل كند و حد الهی را جاری نماید، اما موارد ذیل در این مورد گفتنی است:

1- به موجب متن ماده، قاضی مكلف است مستند علم خود را ذكر كند. به این ترتیب در چنین ماجرایی حداقل مستند مثلا‌ گواهی پزشكی قانونی می‌تواند باشد، زیرا در این مورد شهادت یا اقراری ولو كمتر از حد نصاب علیه محكوم‌علیه‌وجود ندارد. با این توضیح كه یك بار اقرار شاكی علیه متهم شهادت محسوب می‌شود و چون خود ملوط در معرض اتهام بوده به علت آنچه <عدم انتفاع تهمت> نامیده می‌شود، علیه متهم قابل استناد نیست، صرف‌نظر از اینكه حتی اگر قابل اعتنا هم می‌بود با نبودن سه مورد دیگر یا سه شاهد دیگر چیزی ثابت نمی‌شد. مضافا اینكه با اقراری كه شاكی كرده طبعاً از عدالت خارج شده است وگرنه چهار نفر بلكه 40 نفر از این نوع هم برای اجرای حد كفایت نمی‌كرد. ‌

2- علمی كه مورد نظر شارع قانونگذار بوده <علم نوعی> است؛ یعنی باید مقدمات اصول علم چنان باشد كه دیگران هم در صورت قرار گرفتن در معرض آن به همان نتیجه‌ای برسند كه قاضی رسیده است و نه علم شخصی كه مثلا‌ از پاره‌‌ای استنباط‌های شخصی و تجریدی حاصل شده باشد. ‌

3- رویه قضایی نیز استنباط و نتیجه‌گیری پیش‌گفته را تایید می‌كند:

الف: رای اصراری شماره 63، 18/7/68 ردیف 68/19 دیوان كشور می‌گوید: نظر استنباطی دادگاه‌های كیفری تبریز به اعدام علی به اتهام ارتكاب عمل لواط كه به استناد علم، اظهار شده با اكثریت آرا تنفیذ نمی‌شود، زیرا با وجود شبهه در ارتكاب (دخول كامل) دلیلی بر حصول علم از طریق متعارف ذكر نشده است. ‌

ب: رای اصراری شماره 20، 25/10/80 می‌گوید: با توجه به انكار متهم و عدم اقامه بینه و اینكه گواهی پزشكی قانونی از لواط به مفهوم دخول دلا‌لت ندارد و مستندات علم نیز مخدوش است، لذا اعتراض محكوم‌علیه و وكیل تسخیری وی به دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی سراب متضمن محكومیت نعمت‌ا... به اعدام به عنوان حد لواط وارد است.

ج: رای اصراری شماره 58، 28/10/72 ردیف 72/32 می‌گوید: قرائنی كه دادگاه مبنای حصول علم قرار داده در حد متعارف نیست و محتویات پرونده من‌حیث‌المجموع نمی‌تواند موید اثبات اتهام انتسابی به متهم باشد.

4- روش بزرگان دین و مذهب ما در خصوص اینگونه موارد همراه پرده‌پوشی و دادن فرصت به فرد گناهكار برای بازگشت از گناه و توبه بوده. قضاوت مشهور حضرت علی(ع) در خصوص زنی كه اقرار به زنا می‌كرد از این قبیل است و در مورد مشابهی حضرت پیغمبر(ص) نیز همان‌گونه اقدام فرمودند.

5- از نظر موضوعی با توجه به ماده 111 قانون مجازات اسلا‌می، حتی اگر این متهم اقرار به لواط آن هم در حد 4 بار در 4 مجلس در حضور قاضی می‌نمود باز هم با توجه به همان ماده كه شرط اجرای حد را بالغ بودن فاعل یا مفعول قرار داده است صدور حكم اعدام میسر نبود، زیرا اگر اقراری واقع شده بود راجع به سن 13 سالگی می‌شد كه به این ترتیب اقراركننده نسبت به زمانی كه اقرار می‌كرد به حد بلوغ شرعی نرسیده بود. از آنجا كه اقرار را نمی‌توان تجزیه كرد دادگاه نمی‌توانست اقرار به لواط را معتبر بداند اما با تجزیه اقرار قید زمانی آن را كه نتیجه‌اش نابالغ بودن متهم در زمان ارتكاب عمل بود نادیده بگیرد.

6- به طور كلی وقتی برای معتبر دانستن شهادت در مورد زنا و لواط آنچنان شروط سختی پیش‌بینی شده كه به‌نوعی تعلیق به محال تلقی می‌شود چگونه می‌توان حتی بدون جلب نظر پزشكی قانونی به استناد علم اقدام به صدور حكم اعدام كرد؟!

7- فرض كنیم كه متهم و ملوط واقع شده را به پزشكی قانونی هم معرفی كرده بودند، نتیجه از دو صورت خارج نبود؛ یكی اینكه هیچ اثری از لواط بودنش نباشد كه به این ترتیب جای مناقشه‌ای باقی نمی‌ماند. دوم اینكه احیانا آثاری از این عمل در وی دیده می‌شد؛ در این حالت با توجه به اینكه آثار چنین عملی بیش از چند ماه باقی نمی‌ماند و آنچه كه هر دو نفر اقرار كرده‌اند مربوط به حداقل 8 سال پیش است اعمال جرم متهم ممكن نبود. بر مبنای همین مقدار اطلا‌عات موجود و با فرض صحت آنها حكم اعدامی كه صادر شده به هیچ‌وجه قابل قبول نیست


=================

علم قاضی و اركان آن ‌- بهمن كشاورز

http://www.brwska.org/fa/index.php?news=99.76%دیگر پاسخ ها
kiarash2562نام : ... .امتیاز : 120درصد بهترین پاسخ : 0%... . (0)i

1.    87/9/26 (12:09)مهمترین دلیل اثبات دعوی ، ایجاد اطمینان در وجدان قاضی و حصول یقین برای وی است. اساساً می توان گفت حجیت سایر ادله نیز تابع میزان اطمینانی است که برای قاضی ایجاد می نمایند. جوهره ی دلیل نیز ایجاد علم در وجدان قاضی است. در حقوق فرانسه هم، در امر کیفری تنها دلیل مهم تلقی می شود. اضافه می کنم که منظور از علم قاضی، علمی است که از طریقه متعارف بدست آمده باشد. اجمالا ً باید گفت معمولاً علم حاصل شده از طریق اماراتی نظیر کارشناسی و امثال آن، بدان جهت که نوعا ً مفید علم است، می تواند معتبر باشد. یکی دیگر از طرق تحصیل دلیل، که انگلیسی ها به آن entrapment می گویند، قرار دادن متهم در وضعیت ارتکاب به جرم و یا تحریک او به ارتکاب می باشد. مرحوم آیت الله خویی قایل به محدود شدن دامنه ایقان وجدان قاضی شده اند و علم حاصل از طریق شهادت شهود و یا اقرار خود متهم را در حد همان اقرار و شهادت معتبر می دانند. در امور مدنی علم قاضی در مرحله بررسی "دلیلیت دلیل" بکار می آید ولی پس از اثبات دلیلیت، دیگر مجالی برای عدم تمسک به دلایل بقی نمی ماند و قاضی باید طبق دلیل قانونی رای دهد. در امور کیفری، علم قاضی مبنای حکم است و خود دلیل متقن و مستقل برای اثبات حق بشمار می رود.
در فقه چهار نظر زیر ابراز گردیده:
1. مطلقا ً حجت است
2. مطلقا ً هیچ حجیتی ندارد.
3. در حق الله حجت ولی در حق الناس قایل به عدم امکان تمسک قاضی به علم خود شده اند.
4. در حق الناس دلیل است و در حق الله آن را دلیل نمی دانند.
مشهور در فقهای امامیه نظر اول است.
اما نظام علم قاضی به نظر می رسد که در هم مراحل کاربرد داشته باشدو این معنا از لابلای مواد آیین دادرسی کیفری نیز استنباط می شود با این همه استثنائاتی بر این دلیل وارد است که عبارتند از:
1. موارد غیر مصرح در قانون با وجود مقام بیان: در مواردی که مقنن در مقام احصاء ادله اثباتی به علم قاضی اشاره ننموده، علم قاضی دلیلیت ندارد. این علم فقط در مواردی دلیل است که یا مقنن طرق اثباتی را برای جرم بخصوصی احصاء نکرده باشد مانند تعزیرات و یا صریحا ً مقنن علم قاضی را در ردیف ادله ی اثباتی جرم آورده است مانند قوادی، قذف، محاربه و شرب خمر.
2. برخی تخلفات ویژه: مانند تخلفات راهنمایی رانندگی که به صورت مجلس یا گزارش ضابطین دادگستری اکتفا می شود. شرط امکان استناد به چنین گزارشاتی این است که:
i.خود مامور شخصا ً مبادرت به صدور سند نموده باشد
ii. برای این کار صلاحیت ذاتی داشته باشد و در چهارچوب وظایف شغلی خود مبادرت به صدور چنین مدرکی نموده باشد
iii. بر مبنای گمان ن و حدس نباشد
iv. اسناد مربوطه و گزارش های آن تمامی شرایط ماهوی و شکلی را دارا باشند.
اثر این گزارشات در حد تبدیل بار اثبات دلیل است یعنی بار اثبات را بر دوش متهم می نهد.
در بعضی از موارد نیز گزارشات باید به حد شیاع برسد. در همینجا ذکر این نکته لازم است که در فقه هفت مورد با استفاضه (یا شیاع یعنی سیوع خبر به حدی که ظن قریب به علم حاصل کند)ثابت می شود عبارتند از:
1. نَسَب
2. فوت
3. ملک مطلق
4.وقف
5.نکاح
6. آزادی برده (عتق)
7. ولایت قاضی
و اما سومین استثناء:
لزوم احترام به ادله ی قانونی: بدان معنی که قاضی همیشه باید دلایل قانونی مندرج در قانون مدنی را محترم شمارد که اقرار و بیّنه شرعیّه می باشند.پس اگر در هر دعوای کیفری که جنبه هایی از دعوای مدنی نیز مطرح است، قاضی نباید از اصول دلایل قانونی مندرج در قانون مدنی تخطی نماید و به کمک آن دلایل دعوی را ثابت نماید.
این مطالب را در پاسخ حد و مرز علم قاضی گذاشته بودم، با عنایت به آنچه در بالا آمده جواب سوال شما این است که چون علم قاضی خود دلیل است پس می تواند مستند حکم قرار گیرد.
امیدوارم پاسخ خود را گرفته باشید..23%
hadi_lilنام : هادی نسرینامتیاز : 120درصد بهترین پاسخ : 5%هادی نسرین (2)i

2.    87/10/3 (19:54)سلام ! یکی از دلیلهای اثبات حکم ، علم و یقین حاکم است .0%


آیا الهیات در حوزه ی علوم انسانی قرار می گیرد؟


مشخصات سوال
nazaratنام : امتیاز : 20درصد بهترین پاسخ : 14%JaMaL NaZaReTh (29)i

2 آذر 88 - 09:19آیا الهیات در حوزه ی علوم انسانی قرار می گیرد؟ اطلاعات بیشتر : توضیح دهیدتاریخ ایجاد سوال : 2 آذر 88 (09:19)تاریخ بسته شدن سوال : 18 آذر 88تعداد بازدید :103تعداد پاسخ ها : 6طبقه بندی : علوم » علوم انسانی- این سوال منقضی شده است. و بهترین جواب توسط رای کاربران انتخاب شده است.

عنوانوضعیت
نمایش برای همه
دوستان
آیا الهیات در حوزه ی علوم انسانی قرار می گیرد؟ 
ایجاد علامتبهترین پاسخ
p_tarikhiنام : تاریخی پاسخگوی تاریخیامتیاز : 2278درصد بهترین پاسخ : 44%تاریخی پاسخگوی تاریخی (181)i

88/9/2 (11:31)با سلام خدمت دوستان عزیز،در رابطه با اینكه آیا الهیات در حوزه ی علوم انسانی قرار می گیرد یا خیر،توضیحاتی خدمت دوستان عرض می كنم:
علوم انسانی در نزد فارابی علوم انسانی عقلی است در حالی كه علوم انسانی آگوست كنتی علوم انسانی تجربی است و اگر علوم اسلامی را هم به یك معنا زیرمجموعه نوعی از علوم انسانی قرار دهیم، این علوم انسانی، علوم انسانی نقلی و متن محور است.
مهم آن است كه از ابتدا مسئله را روشن كنیم كه مراد ما از علوم انسانی چیست. اگر علوم انسانی یعنی علوم انسانی تجربی، در این صورت فلسفه و الهیات و علوم قرآن و حدیث را شامل نمی شود. الان علوم انسانی در دانشگاه های ما یك معنای عام دارد كه هم علوم عقلی مانند فلسفه، هم علوم نقلی مثل علوم قرآن، حدیث، فقه و اخلاق و هم علوم تجربی مانند روان شناسی و جامعه شناسی را در بر می گیرد. یعنی در دانشگاه های ما علوم انسانی یك معنای خیلی عام و گسترده ای دارد. اگر مقصود از علوم انسانی تجربی باشد، نسبت آن با فلسفه و كلام، نسبت بنا به مبنا است، یعنی فلسفه و كلام هر دو برای علوم انسانی تجربی مبنا می شوند. اما اینكه فلسفه مقدم است و یا كلام، باید گفت كه طبعا فلسفه بر كلام تقدم دارد، یعنی كلام است كه مبتنی بر مبانی فلسفی است. ما ابتدا باید بعضی مبانی ای معرفت شناختی و هستی شناختی را از فلسفه اكتساب كنیم و سپس از آن طریق وارد مباحث كلامی شویم. علوم كلامی نیازمند اصول و مبانی یی است كه از حكمت به دست می آید. هرچه مبانی فلسفی پیش می رود می تواند ارتباط هرمنوتیكی و غیر هرمنوتیكی با كلام برقرار كند. مثلا وقتی حكمت وارد الهیات به معنای اخص می شود، بعضی از گزاره ها را باید از علم كلام بگیرد. اما الهیات به معنای اعم را در واقع خارج از كلام می دانند. پس حق تقدم در ابتدا با حكمت است و بعد كلام و در آخر علوم انسانی تجربی. حال اگر منظور از علوم انسانی به این معنا باشد كه در آن هم از علوم حكمی، هم از علوم نقلی و هم از علوم تجربی بحث می شود در این صورت نسبت كلام و فلسفه با علوم انسانی، نسبت جزء به كل است. یعنی علوم انسانی كلی است كه حكمت و كلام جزء آن است.
دوست گرامی اگرباز هم سوالی داشتید،میتوانید درکلوب مرکزملی پاسخگویی مطرح کنید. http://www.cloob.com/clubname/pasokh.50%دیگر پاسخ ها
sowzanazarنام : سارا حقیقتامتیاز : 105درصد بهترین پاسخ : 0%سارا حقیقت (276)i

1.    88/9/2 (13:05)اگر علوم انسانی به معنایی که اکنون در کشور ما استعمال میشود منظورتان است، بله...الهیات در حوزه علوم انسانی است..37%
keramolkatebinنام : کریم جاسبیامتیاز : 103درصد بهترین پاسخ : 3%کریم جاسبی (3)i

2.    88/9/2 (15:27)سوال بعدی (!).12%
0228نام : شبنم ایرانیامتیاز : 173درصد بهترین پاسخ : 28%شبنم ایرانی (16)i

3.    88/9/3 (01:04)الهیات در حوضه علوم انسانی قرار داره ، هم در دانشگاههای دولتی و آزاد می توانی به این رشته ادامه دهی وهم در حوضه های علمیه.0%
mona573نام : مونا جیگرامتیاز : 106درصد بهترین پاسخ : 0%مونا جیگر (17)i

4.    88/9/3 (15:49)بله در حوزه ی علوم انسانیه.
موفق باشید..0%
iran_750نام : مریم پاییزیامتیاز : 40364درصد بهترین پاسخ : 11%مریم پاییزی (60)i

5.    88/9/14 (11:43)سلام خوبی
با 1 موافق هستم .0%


اعتقاد چیست؟ چگونه در مغز قرار می گیرد و آیا موروثی است؟


مشخصات سوال
hosseinkalatehنام : حسین کلاتهدرصد بهترین پاسخ : 0%حسین کلاته (22)i

22 اردیبهشت 88 - 15:16اعتقاد چیست؟ چگونه در مغز قرار می گیرد و آیا موروثی است؟ اطلاعات بیشتر : آیا اعتقاد در مغز ماده شیمیایی است یا نوعی چینش نورون ها و یا تعدادی سیناپس؟ و اینكه آیا از نسلی به نسل بعد به ارث برده میشود؟ یا ممكن است عقیده ای در جهت بقای فرد انتخاب شده باشد؟تاریخ ایجاد سوال : 22 اردیبهشت 88 (15:16)تاریخ بسته شدن سوال : 7 خرداد 88تعداد بازدید :119تعداد پاسخ ها : 10طبقه بندی : علوم اجتماعی » روان شناسي- این سوال منقضی شده است. و بهترین جواب توسط رای کاربران انتخاب شده است.

عنوانوضعیت
نمایش برای همه
دوستان
اعتقاد چیست؟ چگونه در مغز قرار می گیرد و آیا موروثی است؟ 
ایجاد علامتبهترین پاسخ
mojtaba_salehiنام : مجتبی صالحیامتیاز : 258درصد بهترین پاسخ : 18%مجتبی صالحی (80)i

88/2/22 (16:44)قسمت اول رو نمیدونم.
ولی فک نمیکنم ارثی باشه.
اینکه عقیده ای برای بقای فرد انتخاب بشه هم بله.
خیلی از اعتقادی که امروزه هم وجود داره برای بقای فرد انتخاب میشه.
البته این بستگی به فرد انتخاب کننده، شرایط زمانی و مکانی و خیلی چیزای دیگه داره..22%دیگر پاسخ ها
yasna_aspنام : یسنا پتگرامتیاز : 101درصد بهترین پاسخ : 0%یسنا پتگر (7)i

1.    88/2/22 (19:14)اعتقاد چهارچوبیست که بخشی از واقعیت را در بر دارد و کاملا از محیط و الگو های مهم در طول رشد فرد شکل می گیرد.با تغییر الگو ها در جریان زندگی و سن و سال عقاید ممکن است محکم تر و یا منعطف شوند و بعضی تجارب در انها تغییر ایجاد می کنند .22%
omidfsنام : امید جمامتیاز : 3043درصد بهترین پاسخ : 15%امید جم (29)i

2.    88/2/22 (21:34)عده ای عقیده دارن خیلی از اعتقاد ها از زندگی قبلی ما میان.یعنی نسبت به کمال در زندگی قبلی
اعتقادات مربوط به روح ما میشه نه جسم و موروثی نیست.5%
ridhaنام : امتیاز : 36980درصد بهترین پاسخ : 22%Ridha (3)i

3.    88/2/22 (23:10)http://www.religions.ir/bookadyan/index2.php?id=230
ببین این کمکت میکنه؟؟.5%
m_mahنام : مهسا مامتیاز : 100درصد بهترین پاسخ : 0%مهسا م (16)i

4.    88/2/22 (23:29)به نظر من اعتقاد ریشه در باورهای ما داره، هر چیزی رو که قبول داشته باشی تبدیل میشه به باور، و اگه این باور ریشه های محکم و درستی داشته باشه میشه عقیده، که واسش میجنگیم.
مطمئنم که موروثی نیست، دلیلم هم اختلاف اعتقادی بین 2 نسله.
در مورد 2 سوال دیگه هم نظری ندارم.22%
faridsarlakنام : فرید سرلکامتیاز : 110درصد بهترین پاسخ : 5%فرید سرلک (34)i

5.    88/2/23 (02:56)salam eteghad azyek bavar dorost bevoojood miad
ya baiad chzro ghalban b eteghad beresm ya tahghigh konm va ya inke chzhaero moshahede konim.
meghdari z oon moroosi ast..0%
sigarianنام : مَهدی سیگاریان وفاامتیاز : 3521درصد بهترین پاسخ : 13%مَهدی سیگاریان وفا (58)i

6.    88/2/23 (21:31)آدم با تجربه کردن میتونه به چیزی معتقد بشه
حال میتونه این تجربه را دیگران انجام داده باشند و شما قبول کنی که شاید به این بگی ارثی و یا خودت یک کاری را انجام بدی و تجربه کسب کنی و به آن اعتقاد پیدا کنی
اعتقاد یعنی تجربه های گذشته که 100% جواب داده!.11%
asabooryنام : اکبر صبوریامتیاز : 753درصد بهترین پاسخ : 27%اکبر صبوری (31)i

7.    88/2/26 (14:12)سلام

اعتقاد یعنی ایمان
ایمان یعنی باور داشتن از روی علم
علم یعنی دانستن

پس اعتقاد چیزی نیست که مربوط به مغز باشه بلکه مربوط به روح انسان است.
این روح است که با علم درست و اعتقاد درست به کمال می رسد و یا با علم غلط و یا با نبودن علم به اسفل السافلین می رود
موروثی بودن اعتقاد به این نیست که در ژن انسان باشد بلکه اخذ علم از آنهاست که منجر به اعتقاد و ایمان شما می شود..11%
jardarنام : فرهاد غریب پورامتیاز : 114درصد بهترین پاسخ : 25%فرهاد غریب پور (12)i

8.    88/2/27 (01:50)1_اعتقاد چیز هایی است که ورای اندیشه و تفکر است یعنی داده هایی است که ما آنها را قبول داریم و برای اینکه آن را قبول داریم دلیلی عقلانی شاید برای ما وجود نداشته باشد- و اگر دلیل عقلانی هم داشت ایرادی نیست- یعنی ما چیزهایی را قبول داریم که نمی دانیم از نظر عقلی درست است یا نه و البته اگر بدانیم خوشحال می شویم ولی اگر ندانیم هم فرقی به حال ما ندارد.
2_هم میتونه موروثی باشه (مثل دین و...).هم میتونه اکتسابی باشه
.0%
saha22نام : سها سرورامتیاز : 76درصد بهترین پاسخ : 0%سها سرور (2)i

9.    88/2/29 (23:38)صد در صد اعتقاد موروثی نیست...اعقاد دارم که اعتیاد بد است آنقدر گفته اند وشنیده ه ام که .. بد بودن اعتیاد شده است ملکه ی ذهن من...شده است اعتقاد من..
گاهی با علم به چیزی اعتقاد پیدا میکنیم گاهی با تکرار زیاد یه موضوع... ذهن انسان لوح پاکیست که اعتقاداتش را خودان مینویسیم....0%


ساير مطالب :
* لطفا هر کی درباره ی psp و ds چیزی میدونه بگه ممنونم؟
* سلام اگر کسی با Symantec endpoint کار کرده بخونه
* سلام بر دوستان 1- چطوری میشه یه نوت بوك كه فقط یك
* مقاله در مورد مقایسه انواع میکروها
* پیغام خطا هنگام بالا آمدن ویندوز xp...
* huskey dog
* دنبال یه سایت خوب پزشكی می گردم لطفا هر كی میدونه منو راهنما
* علت اصلی نیروی لیفتlift در هواپیما چیست؟؟
* ساخت گروه در سایت یاهو
* یك برنا مه میخواستم به زبان اسمبلی :