تبليغات
عوارض آمپول دكاپپتیل چیست؟


مشخصات سوال
m_shahbazi213نام : مرتضی شهبازیامتیاز : 90درصد بهترین پاسخ : 0%مرتضی شهبازی (6)i

24 خرداد 87 - 09:51عوارض آمپول دكاپپتیل چیست؟ تاریخ ایجاد سوال : 24 خرداد 87 (09:51)تاریخ بسته شدن سوال : 9 تیر 87تعداد بازدید :4532تعداد پاسخ ها : 3طبقه بندی : سلامتی » کودکان- این سوال منقضی شده است. و بهترین جواب توسط رای کاربران انتخاب شده است.

عنوانوضعیت
نمایش برای همه
دوستان
عوارض آمپول دكاپپتیل چیست؟  
ایجاد علامتبهترین پاسخ
saeidkhodaeiنام : سعید خداییامتیاز : 765درصد بهترین پاسخ : 8%سعید خدایی (31)i

87/3/24 (12:56)آمپول دکاپپتیل برای متوقف کردن روند فعالیت تخمدان استفاده می شه و به طور روتین ماهی یک بار این تزریق انجام می گیره.طبیعیه قاعدگی خانومی که از این آمپول استفاده می کنه متوقف می شه.این آمپول تا جائی که من اطلاع دارم در دو مورد تجویز می شه.
1- در مورد کودکان و نوجوانانی که بلوغ زودرس داشته اند.
2- برای خانومائی که دچار کانسر سینه شده اند و رسیپتورهای استروژنی اونا مثبت بوده است.
چون میزان ترشح استروژون در خانومای جوان خیلی بالا هست، در مورد خانومای جوانی که به کانسر سینه مبتلا شدن از این آمپول استفاده می شه تا روند فعالیت تخمدانها متوقف بشه.سابقا با عمل جراحی تخمدانها رو خارج می کردن ولی امروزه برای مدت معینی (دوره ی ریسک) این آمپول مورد استفاده قرار می گیره.
یک پزشک آشنا که جراح زنان و فوق تخصص لاپاروسکوپی هست گفته که این آمپول پوکی استخوان شدید و برگشت ناپذیر میاره..70%دیگر پاسخ ها
rvr1356نام : ا امتیاز : 25951درصد بهترین پاسخ : 8%ا (0)i

1.    87/3/25 (21:10)شكل داروئی:
پودر لیوفیلیزه قابل تزریق mg 75/3 و mg 25/11
مورد مصرف:
- هایپرپلازی اندومتر تیپیكال
- اندومتریوز
- بیماری فیبروكیستیك پستان
- كمبود هورمون رشد ( در تعداد كمی از مطالعات همراه با هـورمون رشد در اطفـال با كمبـود هورمون رشد، سبب افزایش قد می گردد.)
- هایپـرآنـدروژنیـسم ( هـمراه با اسـتروژن كـونژوگه و مـدروكسی پروژسـترون در درمـان هیرسـوتیسم ناشی از هایپرآندروژنیسم، مؤثر است.)
- كـوتاه قـدی ایـدیوپـاتیك ( هـمراه با هورمون رشد در دختران با كـوتاه قـدی ایدیوپاتیك و ترشح نرمال هورمون رشد، سبب افزایش قد بیشـتری نسبت به مصرف هورمون رشد به تنهایی می گردد.)
- IVF ( در برنـامه In Vitro Fertilization بـا تضـعیف هیپوفیز توسط تریپتورلین قبل از تـحریك تخمدان توسط HMG مفید مـی باشد. هم چـنین استفاده از تـریپتـورلین جـهت تـحریك تخمدان بعد از

درمان با یك آنتـاگونیست GnRH مـی تـواند جـهت جـلوگیری از سـندرم افـزایـش تحریك پذیری تخمدان مفید باشد.)
- كارسینوم تخمدان
- كارسینوم پانكراتیك
- بلوغ زودرس
- كارسینوم پروستات و لیومیوم رحم.
دوز تجویزی:
معمولاً بـصـورت عضلانی داده مـی شود. دوز معمـول جـهت كارسینومای پروستات و تخمدان، فیبروم رحم و اندومتریوز mg 75/3 – 2/3 ماهیـانه مـی باشد. تـك دوز mg 2/3 در طول IVF داده مـی شود. دوز معمـول جهت بلوغ زودرس مركزی kg/mcg 100 -50 هر 30 - 25 روز می باشد. تـریپتورلین همچنین بـصورت زیر جلدی در مـوارد انـدومتریوز، كارسینوم تخمدان و پروستات داده می شود. تعدیل دوز در نارسایی كلیه و كبد ضرورتی ندارد.
فارماكولوژی:
تریپتورلین یك آگونیست LHRH می باشد. تـریپتورلین از LHRH اندوژن، توسط جانشینی D - تریپتوفان در موقـعیت 6 رشته پپتیدی تمـایز مـی یابد كه در نتیـجه
سـبب افـزایش فعالیت بیولوژیك آن می گردد. تـریپتورلین تمـایل بیشتری نسبت به LHRH جهت باند شدن به رسپتور دارد همچنین مـقاومت آن در مقابل متـابولیسم آنـزیمی بیشتر است و در نتیجه سـبب طولانی شدن نیمه عمر پلاسـمایی آن می شود. تریپتورلین در درمان كانسر پـروستات، كانسر تـخمدان و سـایر بیـماری های ژنیـكولـوژیك اثر مهار كننده اساسی روی محور گنادال - هیپوفیز دارد. اگرچه مداركی در دستـرس است كه نشان مـی دهد LHRH می تواند بطور مستقیم تأثیر آنتی تومور و گنادال داشته باشد.
فارماكوكینتیك:
سطح پیك سرمی تـریپتورلین در حدود یك هـفته پـس از نخستین دوز عضلانی ایجاد می گردد و تا 4 هفته در سرم قابل سنجش است. با تزریق عضلانی تریپتورلین سطح سرمی LH، FSH و استرادیول در زنـان افـزایش می یابد و سطح آن پـس از 2-1 هـفته كـاهش مـی یابد. دوز مـاهانه جـهت تضـعیف مـحور هیپوفیز- گنادال كافی می باشد. فـراهمی زیستی تریپتورلین عضلانی نزدیك به 100% است. پس از تزریق وریدی تریپتورلین، نیمه عمر آن 30 دقیقه تا 3 ساعت گزارش شده است.
موارد منع مصرف:
ازدیاد حساسیت، حاملگی


مصرف در بارداری:
در حاملگی هایی كه در طول درمان با تریپتورلین رخ داده زایمان معمولاً طبیعی و نوزاد نرمال بوده است. از 48 حاملگی در طول درمان طولانی مدت تریپتورلین ( mg 75/3 یكجا هر 28 روز )، 38 نوزاد نرمال و 10 سقط رخ داده است.
در 4 حاملگی در طـول درمـان كوتـاه مـدت تـریپتورلین ( day/mg 1/0 )، 4 نوزاد نرمال و هیـچ سقـط رخ نـداده است. محقـقین هشدار داده اند كه ممـكن است این دارو بر روی ارگان های اندوكرین جنین اثر داشته باشد ولی هنوز ناشناخته است.
مصرف در شیردهی:
ناشناخته
عوارض جانبی:
عارضه اولیه آن برافروختگی ( گرگرفتگی ) است. عوارض دیـگر شـامل خشكی واژن، كاهـش میـل جـنسی، كاهش تـوانایی جـنسی، لكـه بینی، سـردرد، اخـتلال در خـواب، افـزایش وزن، تهـوع و درد نـاشی از تـزریق عضلانی می باشد. تـحلیل اسـتخوان در طـول درمـان طـولانی مـدت اندومتریوز یا لیومیوم رحمی گزارش شده است. در بیماران با كارسینوم پـروستات در ابتـدای درمـان، ممـكن است علائم بیماری تشدید شود.


REFERENCE:
- Micromedex,2003..11%
behno0sh_artنام : سکوت امتیاز : 206درصد بهترین پاسخ : 20%سکوت (5)i

2.    87/4/8 (02:00) پایخ 2 کاملا درسته.17%


عوارض سقط با استفاده از آمپول پروجسترون چیه؟


مشخصات سوال
doctor_afshinنام : افشین بابلیانامتیاز : 2درصد بهترین پاسخ : 20%افشین بابلیان (30)i

26 اسفند 87 - 13:22عوارض سقط با استفاده از آمپول پروجسترون چیه؟ اطلاعات بیشتر : پس از سقط با استفاده از آمپول پروجسترون چند درصد احتمال داره شخص تا آخر عمر نازا بشه؟جزئیات : شاید اسم آمپول اشتباه باشه ولی کلا منظورم سقط با آمپوله.
که میدونم یکی از پر استفادهترین روشها واسه سقطه.تاریخ ایجاد سوال : 26 اسفند 87 (13:22)تاریخ بسته شدن سوال : 12 فروردین 88تعداد بازدید :1179تعداد پاسخ ها : 3طبقه بندی : بارداری و والدین » غيره- این سوال منقضی شده است.

عنوانوضعیت
نمایش برای همه
دوستان
عوارض سقط با استفاده از آمپول پروجسترون چیه؟ 
ایجاد علامتدیگر پاسخ ها
anjelنام : رزا افشارامتیاز : 100درصد بهترین پاسخ : 0%رزا افشار (12)i

1.    88/1/6 (15:09)اسم صحیح این امپول پروستاگلاندین هست که به صورت امپول و شیاف واژینال هست که نوع شیاف اون بی خطر تره و معمولا در ماههای اول بارداری باعث سقط کامل میشه ولی در ماههای بالاتر باعث سقط ناقص میشه و از مهمترین عوارض این دارو خونزیری زیاد هست .0%
ghias_bax5746نام : آرمین وثوقامتیاز : 111درصد بهترین پاسخ : 11%آرمین وثوق (26)i

2.    88/1/8 (18:03)بیشتر موقع ها عمل میکنه و مشکلی جز دلپیچه و بیرون روی زیاد در 5 روز اول ایجاد نمیکنه ولی در صورت بروز مثلا حساسیت باید به دکتر مراجعه کنید چون ممکنه باعث بشه که شخص باردار دیگه توانایی تولید مثل پیدا نکنه ... همین عوارضش هست . مرسی از سوالت .0%
baba_leng_deraz_302نام : سینا مامتیاز : 100درصد بهترین پاسخ : 0%سینا م (23)i

3.    88/1/11 (14:18)prosta glandin age dozesh tanzim nabashe hatta momkene baese khafegi beshe !!!! chon baese enghebaze shadide azolani mishe , chon 1 hormone jensi nis fekr sge doros estefade beshe fekr nakonam moshkeli baraye bardari ijad kone !.0%


عوارض کپسول سفالکسین چیست


مشخصات سوال
sanaz_148نام : ساناز خسرویامتیاز : 31درصد بهترین پاسخ : 0%ساناز خسروی (20)i

17 بهمن 86 - 10:05عوارض کپسول سفالکسین چیست اطلاعات بیشتر : مختصر توضیح دهیدتاریخ ایجاد سوال : 17 بهمن 86 (10:05)تاریخ بسته شدن سوال : 2 اسفند 86تعداد بازدید :3696تعداد پاسخ ها : 18طبقه بندی : سلامتی » دارو- این سوال بسته شده است.

عنوانوضعیت
نمایش برای همه
دوستان
عوارض کپسول سفالکسین چیست 
ایجاد علامتبهترین پاسخ
mona_72_72نام : مونا الدورادوامتیاز : 30درصد بهترین پاسخ : 42%مونا الدورادو (4)i

86/12/2 (14:07)زنگ بزن
09124452020.3%دیگر پاسخ ها
cage1نام : رضا فرهادیامتیاز : 348درصد بهترین پاسخ : 38%رضا فرهادی (0)i

1.    86/11/17 (11:14)بیشتر بیماران هنگام استفاده از سفالكسین دچار عوارض جانبی نمیشوند. اسهال تقریباً شایع است اما چندان جدی نیست. عوارض
جانبی كه در موارد بسیار نادر دیده میشود
معمولاً به حساسیت به دارو مربوط میشود و شاید قطع دارو در این مورد لازم شود.

نشانه ها - اسهال، شیوع شایع، موارد مشورت با پزشك حاد.

نشانه ها - تهوع/استفراغ، شیوع بندرت، موارد مشورت با پزشك حاد.

نشانه ها- درد شكم، شیوع بندرت، موارد مشورت با پزشك همه موارد.

نشانه ها- جوش، شیوع بندرت، موارد مشورت با پزشك همه موارد، شرائط ترك دارو، مراجعه به پزشك.

نشانه ها- خارش/ورم/خزخز، شیوع بندرت، موارد مشورت با پزشك همه موارد، شرائط ترك دارو، مراجعه به پزشك.

.30%
sansنام : سیمین قدریامتیاز : 118درصد بهترین پاسخ : 7%سیمین قدری (9)i

2.    86/11/17 (11:18)سفالکسین معمولا عوارض چندانی ایجاد نمی کند. در صورت شدت یا طول کشیدن هر یک از علایم زیر با پزشک خود مشورت کنید: تهوع، استفراغ، اسهال یا ناراحتی معده. اما اگر دچار یکی از علایم یا نشانه های زیر شدید، دارو را قطع و بلافاصله به پزشک خود مراجعه کنید: بثورات پوستی، کهیر یا خارش، زردی پوست یا چشم ها، تب بالا، تورم زبان، گلو یا صورت، اشکال در تنفس یا بلع، زخم دهان یا گلو، برفک دهان، اسهال شدید یا خونی، کبود شدگی یا خون ریزی غیرمعمول و عفونت واژن.11%
forouzنام : فـــروز امتیاز : 9161درصد بهترین پاسخ : 11%فـــروز (6)i

3.    86/11/17 (11:53)alerzhi
kahir
es-hal
kharesh
tahavo-
del dard
.0%
a_r_sنام : علی رضا صانعیامتیاز : 157درصد بهترین پاسخ : 27%علی رضا صانعی (18)i

4.    86/11/17 (12:04)سفالکسین در درمان عفونتهای باکتریایی استخوان و پوست و لوزه و مجرای ادرار مصرف میشود و عوارض جانبی :1- واکنش های الرژیک شامل کهیر و بثورات جلدی 2-علایم حساسیت مفرط شامل شوک انافیلاتیک 3- تهوع, استفراغ و اسهال با مصرف این دارو گزارش شده است ; که نسبتا شایع است و نکته مهم اینکه در صورت سابقه حساسیت به پنی سیلین از مصرف این دارو باید خودداری کرد.7%
rvr1356نام : ا امتیاز : 25951درصد بهترین پاسخ : 8%ا (0)i

5.    86/11/17 (12:46)در صورت‌ بروز هریک‌ از علایم‌ زیر بلافاصله‌ با پزشکتان‌ تماس‌ بگیرید: کبودی‌ یا خونریزی‌ غیرعادی‌، درد مفاصل‌، اسهال ‌، درد شکمی‌، تهوع‌ و استفراغ‌، زخم‌های‌ دهانی‌ و زبانی‌، خارش‌ و ترشح‌ واژن‌، یا پلاک‌های‌ سفید در دهان‌ یا روی‌ زبان‌. یک‌ واکنش‌ حساسیتی‌ نادر به‌ سفالکسین‌ آنافیلاکسی‌ که‌ به‌ مراقبت‌ پزشکی‌ فوری‌ نیاز دارد. از آنجایی‌ که‌ آنافیلاکسی‌ با سرعت‌ پیشرفت‌ می‌کند، در صورت‌ بروز تورم‌ لب‌ها و دور چشم‌ها، بثورات‌ جلدی ‌، کهیر ، تورم‌های‌ پوستی‌، تب‌، غش‌ ناگهانی‌، ضربان‌ قلب‌ تند، یا خس‌خس‌ سینه‌ یا مشکل‌ تنفسی‌، بلافاصله‌ مصرف‌ آنتی‌بیوتیک‌ را قطع‌ کرده‌ و با یک‌ مرکز خدمات‌ اورژانس‌ پزشکی‌ تماس‌ بگیرید.

موارد احتیاط‌

در صورت‌ وجود هریک‌ از موارد زیر پیش‌ از مصرف‌ سفالکسین‌، پزشکتان‌ را مطلع‌ سازید:

* حساسیت‌ به‌ هر نوع‌ ماده‌ غذایی‌، نگهدارنده‌ها، رنگ‌های‌ خوراکی‌، یا داروهای‌ دیگر نظیر آنتی‌بیوتیک‌ها یا پنی‌سیلین‌ها یا سفالوسپورین‌ها).
* بارداری‌ یا شیردهی‌.
* عادت‌ به‌ مصرف‌ مشروب‌ الکلی‌.
* مصرف‌ داروهای‌ دیگر، به‌ ویژه‌ داروهای‌ ضدالتهابی‌ غیراستروییدی‌ (مثل‌ ایبوپروفن‌، آسپیرین‌ )، ضدانعقادها (رقیق‌کننده‌های‌ خون‌ نظیر وارفارین ‌)، پروبنسید (یک‌ داروی‌ درمان‌ نقرس ‌).
* ابتلا به‌ مشکلات‌ خونریزی‌دهنده‌ (نظیر زخم‌ معده‌ ، هموفیلی‌، و کمبود پلاکتی‌)، کولیت‌ (التهاب‌ روده‌ بزرگ‌ ) یا بیماری‌های‌ کلیوی‌ و کبدی‌ یا سابقه‌ هریک‌ از موارد مذکور.


توصیه هنگام‌ مصرف‌

* حتی‌ در صورت‌ احساس‌ بهبودی‌، داروی‌ تجویز شده‌ را تا آخر مصرف‌ کنید تا عفونت‌ بدنتان‌ درمان‌ شده‌، از عود بیماری‌ جلوگیری‌ شود.
* سفالکسین‌ را دور از دسترس‌ کودکان‌، و دور از گرما، نور مستقیم‌ و حرارت‌ مرطوب‌ نگهدارید (در این‌ شرایط‌ سفالکسین‌ فاسد می‌شود).
* پس‌ از آماده‌ کردن‌ سوسپانسیون‌ آن‌ را باید در یخچال‌ نگهداری‌ کنید،سوسپانسیون‌ در یخچال‌ تا 14 روز قابل‌ استفاده‌ است‌.
* پیش‌ از مصرف‌ شیشه‌ دارو را به‌ خوبی‌ تکان‌ دهید.
* از پیمانه‌ داخل‌ جعبه‌ دارو برای‌ اندازه‌گیری‌ مقدار دارو استفاده‌ کنید.
* اگر ظرف‌ 3 روز درمان‌ با سفالکسین‌ احساس‌ بهبود نداشته‌اید با پزشکتان‌ مشورت‌ کنید.


نبایدها

* نباید سفالکسین‌ تاریخ‌ مصرف‌ گذشته‌ استفاده‌ کنید.
* نباید پیش‌ از اتمام‌ دارو آن‌ را قطع‌ کنید، مگر به‌ دستور پزشک‌. .11%
afshar66نام : پسر بارانامتیاز : 174درصد بهترین پاسخ : 7%پسر باران (4)i

6.    86/11/17 (13:47)نارسایی کبدی.0%
14tirنام : حسین رونقی ملکیامتیاز : 1605درصد بهترین پاسخ : 25%حسین رونقی ملکی (73)i

7.    86/11/17 (14:49)سفالکسین


سفالکسین کپسول
موارد مصرف :
این دارو در درمان عفونت های مفاصل و استخوان ، عفونت های مجاری تناسلی ، زرد زخم ، عفونت گوش میانی ، فارنژیت باکتریایی یا گلودرد ، عفونت های پوست و بافت های نرم ، عفونت های باکتریایی مجاری ادراری توصیه می شود

راهنمائیهای عمومی :
قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید :
حساسیت به پنی سیلین ها و سایر مشتقات آن ، پنی سیلامین و یا سفالوسپورین ها .
حاملگی .
شیردهی .
مصرف داروهای دیگر .
وجود بیماری های دیگر به ویژه سابقه بیماری های خونریزی دهنده ، بیماری های معدی – رودی همچون کولیت ، نقص عمل کبدی یا کلیوی .
در صورت وجود ناراحتی های گوارشی برای کاهش تحریک دارو را با غذا میل نمائید .
دوره درمان را به ویژه در عفونت های استرپتوکوکی تکمیل کنید .
دارو را به طور منظم و در فواصل زمانی مشخص مصرف کنید .
در صورت فراموش کردن یک نوبت مصرف دارو به محض به یاد آوردن آنرا مصرف کنید ولی چنانچه زمان مصرف دوز بعدی فرا رسیده است آنرا مصرف نکنید و دوز بعدی را دو برابر ننمایید .

مصرف در حاملگی و شیردهی :
از مصرف دارو در حاملگی و شیر دهی خودداری کنید مگر طبق تجویز پزشک

هشدار :
از مصرف دارو به طور خودسرانه و یا توصیه آن به دیگران خودداری کنید .
در صورت وجود اسهال به ویژه در نوع شدید آن قبل از مصرف هر داروی ضد اسهال حتماً با پزشک مشورت کنید .
مصرف دارو تغییر در جواب آزمایش در بیماران دیابتی ایجاد می کند .
در صورت عدم پیشرفت درمان یا بدتر شدن علائم چند روز پس از مصرف دارو حتماً با پزشک مشورت کنید .


مقدار و نحوه مصرف دارو :
مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند ولی مقدار مصرف معمول این دارو به قرار زیر است :
بزرگسالان : 250 میلی گرم تا 1 گرم هر 12 ساعت .
نوزادان 1 ماهه و کودکان تا 1 سال سن mg/kg5/12-25/6 هر ساعت .
در کودکان با وزن kg40 ، mg250 تا 1 گرم هر 6 تا 12 ساعت .
در کودکان 1 ساله و بالاتر و با وزن بالاتر از kg40 ، mg/kg25- 25/6 هر 6 ساعت یا mg/kg50 - 5/12 هر 12 ساعت .

عوارض جانبی :
هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته گردد اگر چه کلیه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود ولی در صورت بروز هر یک از آن ها با پزشک مشورت شود .

عوارض با شیوع کمتر یا به ندرت : درد و کرامپهای شکمی یا معدی ، حساسیت غیر عادی شکمی، اسهال (آبکی و شدید نیز گاهی خون آلود) ، تب ، خونریزی غیر عادی و یا خونمردگی .
عوارض شایع شامل :
عوارض معدی – رودی (کرامپهای شکمی ، اسهال خفیف ، تهوع یا استفراغ ) ، سردرد ، خارش نواحی مقعدی - تناسلی ، قرمزی دردناک دهان یـا زبان می باشد که در صورت ادامه یافتن یا بدتر شدن با پزشک مشورت کنید .

شرایط نگهداری :
دارو را در دمای زیر 30 درجه سانتیگراد در جای خشک و ظروف در بسته نگهداری نمایید .
سوسپانسیون آماده شده را در یخچال نگهداری کنید و پس از 14 روز باقیمانده را دور بریزید .
دارو را از یخ زدگی محافظت کنید .
از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید .
دارو را دور از دسترس اطفال قرار دهید .

اشکال دارویی :
کپسول های 250 و 500 میلی گرمی در جعبه های 120 عددی .سفالکسین چیست؟
سفالکسین به خانواده آنتی بیوتیک های سفالوسپورین تعلق دارد. این دارو در درمان انواع بخصوصی از عفونت های باکتریایی مثل عفونت ریه، استخوان، گوش، پوست و دستگاه ادراری استفاده می شود. کاربرد دیگر سفالکسین در پیشگیری از بروز عفونت زخم جراحی می باشد. سفالکسین در اشکال کپسول، قرص پوشش دار و معمولی و سوسپانسیون تولید می شود.طریقه مصرف سفالکسین
سفالکسین اغلب هر 6 ساعت یا هر 8 تا 12 ساعت و برای 7 تا 10 روز تجویز می شود. دستورات روی بسته دارو را به دقت مطالعه و دارو را دقیقا مطابق نظر پزشک خود مصرف کنید. از تغییر خودسرانه دوز دارو جدا پرهیز نمایید. حتی در صورت بهبودی، از قطع مصرف دارو بدون مشورت با پزشک معالج خودداری کنید. قرص ها و کپسول ها را با یک لیوان آب ببلعید. قبل از استفاده از سوسپانسیون دارو، آن را به خوبی تکان دهید.موارد منع مصرف
سفالکسین نباید در افراد دچار حساسیت مفرط به سفالکسین یا سایر سفالوسپورین ها، پنی سیلین ها، پنی سیلامین و بیماران مبتلا به پورفیری (نوعی بیماری خونی) استفاده شود.فراموش کردن دوز دارو
در صورت فراموش کردن یک دوز دارو، به محض به خاطر آوردن دوز فراموش شده آن را میل کنید. اما اگر تقریبا زمان نوبت بعدی رسیده است، نوبت فراموش شده را رها کرده طبق برنامه منظم خود عمل کنید. مقدار دارو را دو برابر نکنید.ملاحظات غذایی
سفالکسین ممکن است باعث ناراحتی معده شود، در این صورت دارو را با غذا یا یک لیوان شیر مصرف کنید.هشدارها و موارد احتیاط
نکات زیر را به پزشک خود اطلاع دهید: • به سفالکسین یا سایر سفالوسپورین ها (همچون سفیکسیم یا سفازولین)، پنی سیلین ها یا داروی دیگر حساسیت دارید. • دارویی مصرف می کنید، اعم از داروهای با نسخه یا بی نسخه، به ویژه آنتی بیوتیک های دیگر، عوامل ضدانعقاد (مثل وارفارین)، پروبنسید یا حتی ویتامین ها. • مبتلا به بیماری کبدی، کلیوی، معده یا روده بزرگ (بخصوص کولیت) هستید یا سابقه ابتلا به آنها را دارید. • نوشیدنی الکلی مصرف می کنید. • قصد انجام عمل جراحی، اعم از دندانپزشکی دارید.عوارض جانبی
سفالکسین معمولا عوارض چندانی ایجاد نمی کند. در صورت شدت یا طول کشیدن هر یک از علایم زیر با پزشک خود مشورت کنید: تهوع، استفراغ، اسهال یا ناراحتی معده. اما اگر دچار یکی از علایم یا نشانه های زیر شدید، دارو را قطع و بلافاصله به پزشک خود مراجعه کنید: بثورات پوستی، کهیر یا خارش، زردی پوست یا چشم ها، تب بالا، تورم زبان، گلو یا صورت، اشکال در تنفس یا بلع، زخم دهان یا گلو، برفک دهان، اسهال شدید یا خونی، کبود شدگی یا خون ریزی غیرمعمول و عفونت واژن.نگهداری داروی
دارو را در بسته مخصوص آن، کاملا پوشیده و دور از دسترس اطفال نگهدارید. قرص ها و کپسول ها باید در دمای اتاق، دور از نور مستقیم، حرارت زیاد و رطوبت نگهداری شود. سوسپانسیون را در یخچال نگهداری، اما از منجمد کردن آن پرهیز کنید. پس از تهیه سوسپانسیون، فقط تا 14 روز دارو قابل استفاده است. با گذشتن از تاریخ اعتبار یا نیاز به دارو، آن را دور بریزید.فزون دوز و موارد اضطراری
در صورت مسمومیت یا فزون دوز به نزدیک ترین مرکز درمانی مراجعه کنید.تداخلات دارویی
• مصرف همزمان سفالکسین با وانکومایسین یا آمینوگلیکوزیدها (مثل جنتامایسین)، احتمال آسیب کلیوی آنها را افزایش می دهد. سفالکسین ممکن است موجب افزایش اثر ضدانعقادی وارفارین شود.کودکان و زنان باردار یا شیرده
با تشخیص پزشک سفالکسین در کودکان قابل تجویز است. مصرف این دارو در دوران بارداری بی خطر بوده، اما حتما باردار بودن خود را به پزشک اطلاع دهید. نظر به اینکه سفالکسین در شیر مادر ترشح می شود، ممکن است سبب بروز اسهال، کاندیدیازیس (نوعی عفونت قارچی) یا واکنش های آلرژیک در شیرخوار شود؛ از این رو مصرف سفالکسین در دوران شیردهی باید با احتیاط همراه باشد.اطلاعات جانبی
• سفالکسین می تواند موجب نتایج مثبت کاذب در آزمون قند ادرار گردد؛ در صورت ابتلا به دیابت مراتب را با پزشک خود در میان بگذارید. • اصولا آنتی بیوتیک ها، از جمله سفالکسین، کمکی به درمان عفونت های ویروسی مثل سرماخوردگی یا آنفلوآنزا نمی کنند. • تاثیر قرص های پیشگیری از بارداری هنگام استفاده از سفالکسین ممکن است کاهش یابد. بنابراین توصیه می شود در کنار مصرف این قرص ها، از روش مانع (مثل کاندوم) نیز استفاده نمایید و این روند را تا یک هفته پس از پایان دوره درمان سفالکسین ادامه دهید. برای کسب اطلاعات بیشتر با پزشک خود مشورت کنید. • اگر در پایان دوره درمانی هنوز علایم بالینی شما برطرف نشده است، به پزشک خود اطلاع دهید.
.0%
langebizنام : میسوت روستموفامتیاز : 1درصد بهترین پاسخ : 6%میسوت روستموف (22)i

8.    86/11/17 (19:07)عوارض زیادی نداره

مگه این كه خودتون عوارضی نصب كنین
هم اكنون نیازمند یاری شبزتان هشتیم

مرسی.0%
1365321نام : حسام چاوشیامتیاز : 100درصد بهترین پاسخ : 0%حسام چاوشی (4)i

9.    86/11/17 (23:12)سلام
من به طور خلاصه و دقیق میگم

اسهال.ضعف بدنی.ازبین برنده باکتری و ویروس های مفید بدن

البته در مصرف بی مورد و سرخود
.0%
sadentنام : زندگانی زندگانیامتیاز : 98درصد بهترین پاسخ : 0%زندگانی زندگانی (4)i

10.    86/11/18 (11:36)هشدارها و عوارض‌ جانبی‌

در صورت‌ بروز هریک‌ از علایم‌ زیر بلافاصله‌ با پزشکتان‌ تماس‌ بگیرید: کبودی‌ یا خونریزی‌ غیرعادی‌، درد مفاصل‌، اسهال ‌، درد شکمی‌، تهوع‌ و استفراغ‌، زخم‌های‌ دهانی‌ و زبانی‌، خارش‌ و ترشح‌ واژن‌، یا پلاک‌های‌ سفید در دهان‌ یا روی‌ زبان‌. یک‌ واکنش‌ حساسیتی‌ نادر به‌ سفالکسین‌ آنافیلاکسی‌ که‌ به‌ مراقبت‌ پزشکی‌ فوری‌ نیاز دارد. از آنجایی‌ که‌ آنافیلاکسی‌ با سرعت‌ پیشرفت‌ می‌کند، در صورت‌ بروز تورم‌ لب‌ها و دور چشم‌ها، بثورات‌ جلدی ‌، کهیر ، تورم‌های‌ پوستی‌، تب‌، غش‌ ناگهانی‌، ضربان‌ قلب‌ تند، یا خس‌خس‌ سینه‌ یا مشکل‌ تنفسی‌، بلافاصله‌ مصرف‌ آنتی‌بیوتیک‌ را قطع‌ کرده‌ و با یک‌ مرکز خدمات‌ اورژانس‌ پزشکی‌ تماس‌ بگیرید.


موارد احتیاط‌

در صورت‌ وجود هریک‌ از موارد زیر پیش‌ از مصرف‌ سفالکسین‌، پزشکتان‌ را مطلع‌ سازید:


حساسیت‌ به‌ هر نوع‌ ماده‌ غذایی‌، نگهدارنده‌ها، رنگ‌های‌ خوراکی‌، یا داروهای‌ دیگر نظیر آنتی‌بیوتیک‌ها یا پنی‌سیلین‌ها یا سفالوسپورین‌ها).
بارداری‌ یا شیردهی‌.
عادت‌ به‌ مصرف‌ مشروب‌ الکلی‌.
مصرف‌ داروهای‌ دیگر، به‌ ویژه‌ داروهای‌ ضدالتهابی‌ غیراستروییدی‌ (مثل‌ ایبوپروفن‌، آسپیرین‌ )، ضدانعقادها (رقیق‌کننده‌های‌ خون‌ نظیر وارفارین ‌)، پروبنسید (یک‌ داروی‌ درمان‌ نقرس ‌).
ابتلا به‌ مشکلات‌ خونریزی‌دهنده‌ (نظیر زخم‌ معده‌ ، هموفیلی‌، و کمبود پلاکتی‌)، کولیت‌ (التهاب‌ روده‌ بزرگ‌ ) یا بیماری‌های‌ کلیوی‌ و کبدی‌ یا سابقه‌ هریک‌ از موارد مذکور.

.0%
mohsen_emamyنام : سید محسن امامیامتیاز : 161درصد بهترین پاسخ : 2%سید محسن امامی (3)i

11.    86/11/19 (11:42)عجب حوصله ای داریا.0%
mahdieh_nosratiنام : سکوت امتیاز : 1179درصد بهترین پاسخ : 14%سکوت (18)i

12.    86/11/20 (11:59)سفالکسین معمولا عوارض چندانی ایجاد نمی کند. در صورت شدت یا طول کشیدن هر یک از علایم زیر با پزشک خود مشورت کنید: تهوع، استفراغ، اسهال یا ناراحتی معده. اما اگر دچار یکی از علایم یا نشانه های زیر شدید، دارو را قطع و بلافاصله به پزشک خود مراجعه کنید: بثورات پوستی، کهیر یا خارش، زردی پوست یا چشم ها، تب بالا، تورم زبان، گلو یا صورت، اشکال در تنفس یا بلع، زخم دهان یا گلو، برفک دهان، اسهال شدید یا خونی، کبود شدگی یا خون ریزی غیرمعمول و عفونت واژنسفالکسین ممکن است باعث ناراحتی معده شود، در این صورت دارو را با غذا یا یک لیوان شیر مصرف کنیدنظر به اینکه سفالکسین در شیر مادر ترشح می شود، ممکن است سبب بروز اسهال، کاندیدیازیس (نوعی عفونت قارچی) یا واکنش های آلرژیک در شیرخوار شود؛ از این رو مصرف سفالکسین در دوران شیردهی باید با احتیاط همراه باشدسفالکسین می تواند موجب نتایج مثبت کاذب در آزمون قند ادرار گردد؛ در صورت ابتلا به دیابت مراتب را با پزشک خود در میان بگذارید. • اصولا آنتی بیوتیک ها، از جمله سفالکسین، کمکی به درمان عفونت های ویروسی مثل سرماخوردگی یا آنفلوآنزا نمی کنند. • تاثیر قرص های پیشگیری از بارداری هنگام استفاده از سفالکسین ممکن است کاهش یابد. بنابراین توصیه می شود در کنار مصرف این قرص ها، از روش مانع نیز استفاده نمایید و این روند را تا یک هفته پس از پایان دوره درمان سفالکسین ادامه دهید. برای کسب اطلاعات بیشتر با پزشک خود مشورت کنید. • اگر در پایان دوره درمانی هنوز علایم بالینی شما برطرف نشده است، به پزشک خود اطلاع دهید.0%
shahab_kنام : شهاب امتیاز : 100درصد بهترین پاسخ : 0%شهاب (10)i

13.    86/11/20 (14:33)سلام
مهمترین عارضه ای که بلا اسنثنا همه با خوردنش دچار میشن، دلپیچه ی خفیف تا متوسطه.همین.
سلامت باشید..0%
rani60نام : شهرزاد امتیاز : 1928درصد بهترین پاسخ : 10%شهرزاد (12)i

14.    86/11/21 (14:24)سفالکسین چیست؟
سفالکسین به خانواده آنتی بیوتیک های سفالوسپورین تعلق دارد. این دارو در درمان انواع بخصوصی از عفونت های باکتریایی مثل عفونت ریه، استخوان، گوش، پوست و دستگاه ادراری استفاده می شود. کاربرد دیگر سفالکسین در پیشگیری از بروز عفونت زخم جراحی می باشد. سفالکسین در اشکال کپسول، قرص پوشش دار و معمولی و سوسپانسیون تولید می شود.طریقه مصرف سفالکسین
سفالکسین اغلب هر 6 ساعت یا هر 8 تا 12 ساعت و برای 7 تا 10 روز تجویز می شود. دستورات روی بسته دارو را به دقت مطالعه و دارو را دقیقا مطابق نظر پزشک خود مصرف کنید. از تغییر خودسرانه دوز دارو جدا پرهیز نمایید. حتی در صورت بهبودی، از قطع مصرف دارو بدون مشورت با پزشک معالج خودداری کنید. قرص ها و کپسول ها را با یک لیوان آب ببلعید. قبل از استفاده از سوسپانسیون دارو، آن را به خوبی تکان دهید.موارد منع مصرف
سفالکسین نباید در افراد دچار حساسیت مفرط به سفالکسین یا سایر سفالوسپورین ها، پنی سیلین ها، پنی سیلامین و بیماران مبتلا به پورفیری (نوعی بیماری خونی) استفاده شود.فراموش کردن دوز دارو
در صورت فراموش کردن یک دوز دارو، به محض به خاطر آوردن دوز فراموش شده آن را میل کنید. اما اگر تقریبا زمان نوبت بعدی رسیده است، نوبت فراموش شده را رها کرده طبق برنامه منظم خود عمل کنید. مقدار دارو را دو برابر نکنید.ملاحظات غذایی
سفالکسین ممکن است باعث ناراحتی معده شود، در این صورت دارو را با غذا یا یک لیوان شیر مصرف کنید.هشدارها و موارد احتیاط
نکات زیر را به پزشک خود اطلاع دهید: • به سفالکسین یا سایر سفالوسپورین ها (همچون سفیکسیم یا سفازولین)، پنی سیلین ها یا داروی دیگر حساسیت دارید. • دارویی مصرف می کنید، اعم از داروهای با نسخه یا بی نسخه، به ویژه آنتی بیوتیک های دیگر، عوامل ضدانعقاد (مثل وارفارین)، پروبنسید یا حتی ویتامین ها. • مبتلا به بیماری کبدی، کلیوی، معده یا روده بزرگ (بخصوص کولیت) هستید یا سابقه ابتلا به آنها را دارید. • نوشیدنی الکلی مصرف می کنید. • قصد انجام عمل جراحی، اعم از دندانپزشکی دارید.عوارض جانبی
سفالکسین معمولا عوارض چندانی ایجاد نمی کند. در صورت شدت یا طول کشیدن هر یک از علایم زیر با پزشک خود مشورت کنید: تهوع، استفراغ، اسهال یا ناراحتی معده. اما اگر دچار یکی از علایم یا نشانه های زیر شدید، دارو را قطع و بلافاصله به پزشک خود مراجعه کنید: بثورات پوستی، کهیر یا خارش، زردی پوست یا چشم ها، تب بالا، تورم زبان، گلو یا صورت، اشکال در تنفس یا بلع، زخم دهان یا گلو، برفک دهان، اسهال شدید یا خونی، کبود شدگی یا خون ریزی غیرمعمول و عفونت واژن.نگهداری داروی
دارو را در بسته مخصوص آن، کاملا پوشیده و دور از دسترس اطفال نگهدارید. قرص ها و کپسول ها باید در دمای اتاق، دور از نور مستقیم، حرارت زیاد و رطوبت نگهداری شود. سوسپانسیون را در یخچال نگهداری، اما از منجمد کردن آن پرهیز کنید. پس از تهیه سوسپانسیون، فقط تا 14 روز دارو قابل استفاده است. با گذشتن از تاریخ اعتبار یا نیاز به دارو، آن را دور بریزید.فزون دوز و موارد اضطراری
در صورت مسمومیت یا فزون دوز به نزدیک ترین مرکز درمانی مراجعه کنید.تداخلات دارویی
• مصرف همزمان سفالکسین با وانکومایسین یا آمینوگلیکوزیدها (مثل جنتامایسین)، احتمال آسیب کلیوی آنها را افزایش می دهد. سفالکسین ممکن است موجب افزایش اثر ضدانعقادی وارفارین شود.کودکان و زنان باردار یا شیرده
با تشخیص پزشک سفالکسین در کودکان قابل تجویز است. مصرف این دارو در دوران بارداری بی خطر بوده، اما حتما باردار بودن خود را به پزشک اطلاع دهید. نظر به اینکه سفالکسین در شیر مادر ترشح می شود، ممکن است سبب بروز اسهال، کاندیدیازیس (نوعی عفونت قارچی) یا واکنش های آلرژیک در شیرخوار شود؛ از این رو مصرف سفالکسین در دوران شیردهی باید با احتیاط همراه باشد.اطلاعات جانبی
• سفالکسین می تواند موجب نتایج مثبت کاذب در آزمون قند ادرار گردد؛ در صورت ابتلا به دیابت مراتب را با پزشک خود در میان بگذارید. • اصولا آنتی بیوتیک ها، از جمله سفالکسین، کمکی به درمان عفونت های ویروسی مثل سرماخوردگی یا آنفلوآنزا نمی کنند. • تاثیر قرص های پیشگیری از بارداری هنگام استفاده از سفالکسین ممکن است کاهش یابد. بنابراین توصیه می شود در کنار مصرف این قرص ها، از روش مانع (مثل کاندوم) نیز استفاده نمایید و این روند را تا یک هفته پس از پایان دوره درمان سفالکسین ادامه دهید. برای کسب اطلاعات بیشتر با پزشک خود مشورت کنید. • اگر در پایان دوره درمانی هنوز علایم بالینی شما برطرف نشده است، به پزشک خود اطلاع دهید..0%
maryam_ataiiنام : مریم عطائیامتیاز : 104درصد بهترین پاسخ : 0%مریم عطائی (0)i

15.    86/11/22 (10:53)گروه دارویی : سفالوسپورین نسل اول
گروه درمانی : آنتی بیوتیک
شکل دارویی : کپسول و شربت
مصرف در حاملگی : گروه B
موارد مصرف : عفونتهای تنفسی - عفونت گوش میانی - عفونت پوستی و استخوان و مفاصل و عفونتهای ادراری و تناسلی
میزان مصرف : روزانه 1 تا 4 گرم (هر 6 ساعت 250 تا 500 میلی گرم به صورت معمول)
موارد منع مصرف : حساسیت شدید به پنی سیلین یا سفالوسپورینها
عوارض جانبی مهم : آلرژی - کهیر - اسهال - خارش
توجهات پزشکی- پرستاری : در صورت مصرف طولانی مدت عملکرد کلیه و کبد بررسی شود
بیمار از نظر واکنش آلرژیک مانند خارش و کهیر بررسی شود
آموزش بیمار - خانواده : هرگونه علائم نشانگر حساسیت را به پزشک اطلاع دهید
دارو را سر ساعت مصرف کنید
شرایط نگهداری : کپسول در دمای اتاق و پودری که با مایع محلول دارو را تشکیل داده حداکثر 14 روز در یخچال نگهداری شود
کتاب فرهنگ دارویی خانواده
تالیف دکتر ذبیح اله حسن زاده
.30%
flame_fireنام : عمو رضا امتیاز : 166درصد بهترین پاسخ : 19%عمو رضا (0)i

16.    86/11/25 (01:37)سلام

عوارض جانبی :
هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته گردد اگر چه کلیه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود ولی در صورت بروز هر یک از آن ها با پزشک مشورت شود .

عوارض با شیوع کمتر یا به ندرت : درد و کرامپهای شکمی یا معدی ، حساسیت غیر عادی شکمی، اسهال (آبکی و شدید نیز گاهی خون آلود) ، تب ، خونریزی غیر عادی و یا خونمردگی .
عوارض شایع شامل :
عوارض معدی – رودی (کرامپهای شکمی ، اسهال خفیف ، تهوع یا استفراغ ) ، سردرد ، خارش نواحی مقعدی - تناسلی ، قرمزی دردناک دهان یـا زبان می باشد که در صورت ادامه یافتن یا بدتر شدن با پزشک مشورت کنید .

موفق باشید .3%
navid_imaniنام : نوید ایمانیامتیاز : 1درصد بهترین پاسخ : 5%نوید ایمانی (0)i

17.    86/11/25 (16:07)فوق العاده داروی خطرناکیه حتما با دو لیوان اب مصرف بشه و حتما بعد از مصرف تا نیم ساعت نخوابید و حتما تا نیم ساعت قبل و بعد از مصرف از خوردن لبنیات پرهیز کنید مواردی مشاهده شده که نکات رو رعایت نکردن و منجر به مرگشون شده..0%


ساير مطالب :
* مشکل گذاشتن عکس در وبلاگ
* در مورد خطایابی انتگرال راهنمایی می خواهم
* این ویروس رو چطوری پاکنم؟ SqlSlammer: buffer overflow
* برای درمان درد دندان اولین اقدام چیه؟بهترین مسکن برای رفع در
* بهترین مارک ADSL برای منزل (تک کاربره) که قیمت مناسب باشد
* چگونه می توان برای دبیری اسخدام شد؟
* پرینتر مذح 1120 چطوری نصب میشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
* من دانشجو مهندسی برق هستم می خوام در کانادا پزشکی بخونم ؟
* كسی میدونه تراز فوق لیسانس حسابداری دانشگاه آزاد اراك چنده؟
* دوستان سلام !دو سوال ؟1-چطوری میشه لیست دوستان را از یه ای د