تبليغات
عوارض آمپول دكاپپتیل چیست؟


مشخصات سوال
m_shahbazi213نام : مرتضی شهبازیامتیاز : 90درصد بهترین پاسخ : 0%مرتضی شهبازی (6)i

24 خرداد 87 - 09:51عوارض آمپول دكاپپتیل چیست؟ تاریخ ایجاد سوال : 24 خرداد 87 (09:51)تاریخ بسته شدن سوال : 9 تیر 87تعداد بازدید :4532تعداد پاسخ ها : 3طبقه بندی : سلامتی » کودکان- این سوال منقضی شده است. و بهترین جواب توسط رای کاربران انتخاب شده است.

عنوانوضعیت
نمایش برای همه
دوستان
عوارض آمپول دكاپپتیل چیست؟  
ایجاد علامتبهترین پاسخ
saeidkhodaeiنام : سعید خداییامتیاز : 765درصد بهترین پاسخ : 8%سعید خدایی (31)i

87/3/24 (12:56)آمپول دکاپپتیل برای متوقف کردن روند فعالیت تخمدان استفاده می شه و به طور روتین ماهی یک بار این تزریق انجام می گیره.طبیعیه قاعدگی خانومی که از این آمپول استفاده می کنه متوقف می شه.این آمپول تا جائی که من اطلاع دارم در دو مورد تجویز می شه.
1- در مورد کودکان و نوجوانانی که بلوغ زودرس داشته اند.
2- برای خانومائی که دچار کانسر سینه شده اند و رسیپتورهای استروژنی اونا مثبت بوده است.
چون میزان ترشح استروژون در خانومای جوان خیلی بالا هست، در مورد خانومای جوانی که به کانسر سینه مبتلا شدن از این آمپول استفاده می شه تا روند فعالیت تخمدانها متوقف بشه.سابقا با عمل جراحی تخمدانها رو خارج می کردن ولی امروزه برای مدت معینی (دوره ی ریسک) این آمپول مورد استفاده قرار می گیره.
یک پزشک آشنا که جراح زنان و فوق تخصص لاپاروسکوپی هست گفته که این آمپول پوکی استخوان شدید و برگشت ناپذیر میاره..70%دیگر پاسخ ها
rvr1356نام : ا امتیاز : 25951درصد بهترین پاسخ : 8%ا (0)i

1.    87/3/25 (21:10)شكل داروئی:
پودر لیوفیلیزه قابل تزریق mg 75/3 و mg 25/11
مورد مصرف:
- هایپرپلازی اندومتر تیپیكال
- اندومتریوز
- بیماری فیبروكیستیك پستان
- كمبود هورمون رشد ( در تعداد كمی از مطالعات همراه با هـورمون رشد در اطفـال با كمبـود هورمون رشد، سبب افزایش قد می گردد.)
- هایپـرآنـدروژنیـسم ( هـمراه با اسـتروژن كـونژوگه و مـدروكسی پروژسـترون در درمـان هیرسـوتیسم ناشی از هایپرآندروژنیسم، مؤثر است.)
- كـوتاه قـدی ایـدیوپـاتیك ( هـمراه با هورمون رشد در دختران با كـوتاه قـدی ایدیوپاتیك و ترشح نرمال هورمون رشد، سبب افزایش قد بیشـتری نسبت به مصرف هورمون رشد به تنهایی می گردد.)
- IVF ( در برنـامه In Vitro Fertilization بـا تضـعیف هیپوفیز توسط تریپتورلین قبل از تـحریك تخمدان توسط HMG مفید مـی باشد. هم چـنین استفاده از تـریپتـورلین جـهت تـحریك تخمدان بعد از

درمان با یك آنتـاگونیست GnRH مـی تـواند جـهت جـلوگیری از سـندرم افـزایـش تحریك پذیری تخمدان مفید باشد.)
- كارسینوم تخمدان
- كارسینوم پانكراتیك
- بلوغ زودرس
- كارسینوم پروستات و لیومیوم رحم.
دوز تجویزی:
معمولاً بـصـورت عضلانی داده مـی شود. دوز معمـول جـهت كارسینومای پروستات و تخمدان، فیبروم رحم و اندومتریوز mg 75/3 – 2/3 ماهیـانه مـی باشد. تـك دوز mg 2/3 در طول IVF داده مـی شود. دوز معمـول جهت بلوغ زودرس مركزی kg/mcg 100 -50 هر 30 - 25 روز می باشد. تـریپتورلین همچنین بـصورت زیر جلدی در مـوارد انـدومتریوز، كارسینوم تخمدان و پروستات داده می شود. تعدیل دوز در نارسایی كلیه و كبد ضرورتی ندارد.
فارماكولوژی:
تریپتورلین یك آگونیست LHRH می باشد. تـریپتورلین از LHRH اندوژن، توسط جانشینی D - تریپتوفان در موقـعیت 6 رشته پپتیدی تمـایز مـی یابد كه در نتیـجه
سـبب افـزایش فعالیت بیولوژیك آن می گردد. تـریپتورلین تمـایل بیشتری نسبت به LHRH جهت باند شدن به رسپتور دارد همچنین مـقاومت آن در مقابل متـابولیسم آنـزیمی بیشتر است و در نتیجه سـبب طولانی شدن نیمه عمر پلاسـمایی آن می شود. تریپتورلین در درمان كانسر پـروستات، كانسر تـخمدان و سـایر بیـماری های ژنیـكولـوژیك اثر مهار كننده اساسی روی محور گنادال - هیپوفیز دارد. اگرچه مداركی در دستـرس است كه نشان مـی دهد LHRH می تواند بطور مستقیم تأثیر آنتی تومور و گنادال داشته باشد.
فارماكوكینتیك:
سطح پیك سرمی تـریپتورلین در حدود یك هـفته پـس از نخستین دوز عضلانی ایجاد می گردد و تا 4 هفته در سرم قابل سنجش است. با تزریق عضلانی تریپتورلین سطح سرمی LH، FSH و استرادیول در زنـان افـزایش می یابد و سطح آن پـس از 2-1 هـفته كـاهش مـی یابد. دوز مـاهانه جـهت تضـعیف مـحور هیپوفیز- گنادال كافی می باشد. فـراهمی زیستی تریپتورلین عضلانی نزدیك به 100% است. پس از تزریق وریدی تریپتورلین، نیمه عمر آن 30 دقیقه تا 3 ساعت گزارش شده است.
موارد منع مصرف:
ازدیاد حساسیت، حاملگی


مصرف در بارداری:
در حاملگی هایی كه در طول درمان با تریپتورلین رخ داده زایمان معمولاً طبیعی و نوزاد نرمال بوده است. از 48 حاملگی در طول درمان طولانی مدت تریپتورلین ( mg 75/3 یكجا هر 28 روز )، 38 نوزاد نرمال و 10 سقط رخ داده است.
در 4 حاملگی در طـول درمـان كوتـاه مـدت تـریپتورلین ( day/mg 1/0 )، 4 نوزاد نرمال و هیـچ سقـط رخ نـداده است. محقـقین هشدار داده اند كه ممـكن است این دارو بر روی ارگان های اندوكرین جنین اثر داشته باشد ولی هنوز ناشناخته است.
مصرف در شیردهی:
ناشناخته
عوارض جانبی:
عارضه اولیه آن برافروختگی ( گرگرفتگی ) است. عوارض دیـگر شـامل خشكی واژن، كاهـش میـل جـنسی، كاهش تـوانایی جـنسی، لكـه بینی، سـردرد، اخـتلال در خـواب، افـزایش وزن، تهـوع و درد نـاشی از تـزریق عضلانی می باشد. تـحلیل اسـتخوان در طـول درمـان طـولانی مـدت اندومتریوز یا لیومیوم رحمی گزارش شده است. در بیماران با كارسینوم پـروستات در ابتـدای درمـان، ممـكن است علائم بیماری تشدید شود.


REFERENCE:
- Micromedex,2003..11%
behno0sh_artنام : سکوت امتیاز : 206درصد بهترین پاسخ : 20%سکوت (5)i

2.    87/4/8 (02:00) پایخ 2 کاملا درسته.17%


عوارض سقط با استفاده از آمپول پروجسترون چیه؟


مشخصات سوال
doctor_afshinنام : افشین بابلیانامتیاز : 2درصد بهترین پاسخ : 20%افشین بابلیان (30)i

26 اسفند 87 - 13:22عوارض سقط با استفاده از آمپول پروجسترون چیه؟ اطلاعات بیشتر : پس از سقط با استفاده از آمپول پروجسترون چند درصد احتمال داره شخص تا آخر عمر نازا بشه؟جزئیات : شاید اسم آمپول اشتباه باشه ولی کلا منظورم سقط با آمپوله.
که میدونم یکی از پر استفادهترین روشها واسه سقطه.تاریخ ایجاد سوال : 26 اسفند 87 (13:22)تاریخ بسته شدن سوال : 12 فروردین 88تعداد بازدید :1179تعداد پاسخ ها : 3طبقه بندی : بارداری و والدین » غيره- این سوال منقضی شده است.

عنوانوضعیت
نمایش برای همه
دوستان
عوارض سقط با استفاده از آمپول پروجسترون چیه؟ 
ایجاد علامتدیگر پاسخ ها
anjelنام : رزا افشارامتیاز : 100درصد بهترین پاسخ : 0%رزا افشار (12)i

1.    88/1/6 (15:09)اسم صحیح این امپول پروستاگلاندین هست که به صورت امپول و شیاف واژینال هست که نوع شیاف اون بی خطر تره و معمولا در ماههای اول بارداری باعث سقط کامل میشه ولی در ماههای بالاتر باعث سقط ناقص میشه و از مهمترین عوارض این دارو خونزیری زیاد هست .0%
ghias_bax5746نام : آرمین وثوقامتیاز : 111درصد بهترین پاسخ : 11%آرمین وثوق (26)i

2.    88/1/8 (18:03)بیشتر موقع ها عمل میکنه و مشکلی جز دلپیچه و بیرون روی زیاد در 5 روز اول ایجاد نمیکنه ولی در صورت بروز مثلا حساسیت باید به دکتر مراجعه کنید چون ممکنه باعث بشه که شخص باردار دیگه توانایی تولید مثل پیدا نکنه ... همین عوارضش هست . مرسی از سوالت .0%
baba_leng_deraz_302نام : سینا مامتیاز : 100درصد بهترین پاسخ : 0%سینا م (23)i

3.    88/1/11 (14:18)prosta glandin age dozesh tanzim nabashe hatta momkene baese khafegi beshe !!!! chon baese enghebaze shadide azolani mishe , chon 1 hormone jensi nis fekr sge doros estefade beshe fekr nakonam moshkeli baraye bardari ijad kone !.0%


عوارض قرص متادون چیست


مشخصات سوال
meysmgolamyنام : میثم غلامیامتیاز : 98درصد بهترین پاسخ : 0%میثم غلامی (0)i

15 مرداد 87 - 09:49عوارض قرص متادون چیست اطلاعات بیشتر : آیا قرص متادون در آزمایشات اپیوم نشان میدهد وعوارض آن چیست تاریخ ایجاد سوال : 15 مرداد 87 (09:49)تاریخ بسته شدن سوال : 28 مرداد 87تعداد بازدید :73تعداد پاسخ ها : 2طبقه بندی : سلامتی » بیماریها- این سوال بسته شده است.

عنوانوضعیت
نمایش برای همه
دوستان
عوارض قرص متادون چیست  
ایجاد علامتبهترین پاسخ
al58نام : غزل صبوریامتیاز : 100درصد بهترین پاسخ : 14%غزل صبوری (1)i

87/5/15 (13:15)متادون چیست؟
دارویی است كه مشابه مورفین و دیگر داروهای مخدر عمل می‌كند. با دوز مناسب ایجاد سرخوشی یا رخوت نكرده ‏‌اما ولع را مرتفع می‌كند. دركشور ما به شكل قرص وجود دارد، اما در كشورهای دیگر پودر و شربت آن نیز موجود است.
تفاوت متادون با هروئین و داروهای دیگر مخدر چیست؟

با مصرف منظم متادون، به تدریج میزان آن در بدن بیشتر شده و ذخیره می‌گردد. بنابراین مدت بیشتری در بدن دوام می‌آورد. ضمن این كه حس نشئه و سرخوشی برای فرد ایجاد نمی‌كند. بنابراین امكان زندگی با ثبات را فراهم می‌آورد.

درمان نگهدارنده با متادون چه فایده‌ای دارد؟
از ایجاد علایم ترك جلوگیری كرده، فرد را راضی نگه داشته و از ولع بیمار برای مصرف داروهای غیر قانونی جلوگیری به عمل می‌آورد، و باعث می‌شود مواد مخدر خیابانی بر بیمار تأثیری نداشته باشند.

ولع چیست؟
احساس نیاز شدید به مصرف مواد مخدر است تا به آن حد كه فرد به جز مواد به چیز دیگری فكر نمی‌كند، مرتب خواب آن را می‌بیند، و ممكن است برای به دست آوردن مواد كارهایی را انجام دهد كه به طور معمول انجام نمی‌داده است.
آیا صحیح است كه متادون وارد استخوان بدن شده و موجب ضعف آن می‌گردد؟
خیر، ‌متادون وارد سیستم استخوان نمی‌شود و به هیچ شكل دیگری هم به سیستم استخوانی آسیب نمی‌رساند. دردهای استخوانی در حین درمان با متادون كه در عده كمی از بیماران اتفاق می‌افتد، احتمالاً علامت خفیف ترك است و با تنظیم دوز متادون تسكین می‌یابد.
آیا صحیح است كه ترك متادون سخت‌تر از ترك یك ماده مخدر است؟
بعضی بیماران ترك متادون را مشكل‌تر از ترك ماده مخدر می‌دانند چون علایم ترك بیشتر طول می‌كشد، از طرفی عده دیگری از بیماران علایم ترك متادون را خفیف‌تر از علایم ترك موادمخدر می‌دانند.

آیا متادون به كبد آسیب می‌‹ساند؟
خیر،‌ در واقع متابولیسم (شكستن و آماده‌سازی) متادون برای كبد از خیلی از داروهای دیگر ساده‌تر است. كسانی كه هپاتیت یا بیماری شدید كلیوی دارند می‌توانند متادون را با احتیاط مصرف كنند.
آیا متادون به سیستم ایمنی آسیب می‌رساند؟
خیر،‌ در حقیقت در چند مطالعه بر بیماران HIV مثبت تحت درمان با متادون، این بیماران سالم‌تر بوده و بیشتر از بیماران HIV مثبت كه متادون نمی‌گرفته‌اند زندگی كرده‌اند.
آیا دوزهای پایین‌تر متادون بهتر از دوزهای بالاتر متادون است؟
دوزهای پائین متادون علایم ترك را كاهش داده، اما دوزهای بالاتر ولع را از بین می‌برد. دوز معمول متادون 80-60 میلی گرم است. با این حال تعداد كمی از بیماران در دوزهای پائین‌تر احساس خوبی دارند،‌ و تعدادی از بیماران هم دوزهای بالاتری لازم دارند.
آیا متادون باعث خواب آلودگی و رخوت می‌شود؟
احساس خواب آلودگی و رخوت در بیمارانی كه روی دوز ثابت متادون هستند بیشتر از حالت طبیعی نیست.
آیا در هنگام مصرف متادون می‌توان از داروهای دیگر استفاده كرد؟
بعضی از داروها را اصلاً نباید همراه با متادون مصرف كرد چون باعث ایجاد علائم ترك می‌شوند، این داروها عبارتند از: نالتركسون، پنتازوسین و ترامادول. بعضی داروها باعث دفع سریع‌تر متادون می‌شوند و نیاز به متادون را بالا می‌‌برند مانند فنی توئین،‌كاربامازپین، رینامپین، و بعضی از داروهای درمان HIV. بعضی داروها متابولیسم متادون را كند می‌كنند و در نتیجه سطح متادون خون بالا می‌رود مانند آمی‌تریپتیلین، سایمتیدین، فلوواكسامین، كتوكونازول. بعضی داروها در ابتدا با متادون تداخل كرده و ایجاد رخوت می‌كنند اما بعد اثر متضادی دارند و باعث ایجاد علایم ترك می‌شوند، مانند بنزودیازپین‌ها، الكل، باربیتورات‌ها.
آیا صحیح است كه گاهی اوقات عادت ماهیانه زنان با شروع متادون قطع می‌شود؟
بله، اما دلایل زیاد دیگری هم برای نامنظم شدن یا قطع عادت ماهیانه وجود دارد مانند حاملگی، استرس، رژیم غذایی نامناسب، اضافه شدن یا كاهش وزن، یائسگی، مشكلات دیگر طبی، داروهای دیگر.
آیا در حاملگی می‌توان متادون مصرف كرد؟
بله، متادون درمان انتخابی برای اعتیاد به هروئین و مواد مخدر دیگر در حاملگی است و برای جنین در حال رشد مضر نبوده و باعث ناهنجاری‌های جنینی نمی‌گردد. نیز می‌تواند مانع از سقط، ناراحتی جنین و زایمان زودرس گردد.
آیا مادری كه متادون مصرف می‌كند می‌تواند به نوزاد خود شیر دهد؟
بله، ‌سطح متادون در شیر مادر بسیار كم است و مقادیر كمی متادون می‌تواند به بچه منتقل شود.
در درمان نگه‌دارنده با متادون، مراجعه به درمانگاه و تحویل گرفتن دارو به چه نحو است؟
در دو ماه اول بیمار باید هر روز و حتی روزهای تعطیل به درمانگاه مراجعه كند. در ماه سوم برای دو روز آخر هفته و در ماه چهارم یك روز در میان متادون را به خانه می‌برد. در ماه پنجم حداقل دوبار در هفته و از ماه ششم به بعد حداقل یك بار در هفته باید مراجعه كند. یعنی تا انتهای در مان هفته‌ای یك روز به درمانگاه مراجعه می‌كند، داروی آن روز را در مقابل پرستار مصرف می‌كند و داروی 6 روز دیگر را به صورت محلول و 6 شیشه جداگانه تحویل می‌گیرد.
نگهداری متادون برده شده به منزل چگونه است؟
متادون می‌بایست در محلی امن و دور از دسترس كودكان باشد و روی آن برچسب واضح وجود داشته باشد تا كسی اشتباهاً آن را مصرف نكند. میزان كمی از متادون می توان برای یك كودك یا بزرگسال كه نسبت به آن تحمل ندارد كشنده باشد. نیز متادون را باید در محلی كه نه سرد و نه گرم است نگه داشت.

آیا با مصرف متادون امكان بیش از مصرف وجود دارد؟

بله، اما در صورتی كه دوز به طور مناسب تنظیم شده باشد این احتمال از بین می‌رود. برای تنظیم صحیح دوز، لازم است میزان مصرف مواد به طور صحیح به پرسنل درمانی اعلام شود. اگر خیلی كم گفته شود، دوز مناسب داده نمی‌شود و اگر زیاد گفته شود، ممكن است بیش مصرف ایجاد شود.
آیا ممكن است در حین مصرف متادون با هروئین بیش از مصرف اتفاق بیفتد؟
بله، اگر هروئین زیادی مصرف شود این احتمال وجود دارد. نیز اگر همراه با هروئین داروهای رخوتزا، الكل یا داروهای دیگر استفاده شود.

آیا بیماری كه تحت درمان با متادون است می‌تواند رانندگی كند؟
بله، افرادی كه روی دوز صحیح متادون تثبیت شده‌اند می‌توانند رانندگی كنند، و متادون هیچ گونه عوارض جانبی روی توانایی تفكر، توانایی‌های حركتی، زمان و اكنش، توانایی یادگیری و تمركز و انجام قضاوت‌های پیچیده ندارد.
.46%دیگر پاسخ ها
sibehنام : سیبه --امتیاز : 1066درصد بهترین پاسخ : 12%سیبه -- (694)i

1.    87/5/15 (10:00)مشاوره تلفنی 24 ساعته با كارت سلامت
سالم زیستن را بیاموزیم


تلفن مشاوره 9099070036
تلفن گویا 22068945
www.kartesalamat.com

* دسترسی 24 ساعته از سراسر ایران
* بدون نیاز به وقت قبلی
* دسترسی به مشاوران مجرب

همین لحظه میتوانید با پزشك خود تماس بگیرید ! .53%


ساير مطالب :
* تفاوت عشق و دوست داشتن ؟
* چرا اعضای آنلاین در کلوپ من دیده نمیشن؟قسمت تعداد اعضای آن ل
* روشهای جدید اندازه گیری دما (منبع فارسی)
* انرزی درمانی چیه؟
* برای باز كردن یه حساب ارزی باید چه كارایی كرد؟
* push to talk
* انتقال وبلاگ
* ارور هنگام لود شدن ویندوز
* سلام یه توپ فوتبال واقعا توپ میخوام بگیرم بهم معرفی كنین؟
* چرا وقتی كتیرا به موهام میزنم زود سفیدك میزنه؟