تبليغات
فرق بین اوراق مشارکت و اوراق قرضه چیست؟؟


مشخصات سوال
mosi_modirنام : مصطفی حسین نژادیامتیاز : 213درصد بهترین پاسخ : 33%مصطفی حسین نژادی (70)i

13 آبان 88 - 09:38فرق بین اوراق مشارکت و اوراق قرضه چیست؟؟تاریخ ایجاد سوال : 13 آبان 88 (09:38)تاریخ بسته شدن سوال : 29 آبان 88تعداد بازدید :528تعداد پاسخ ها : 2طبقه بندی : تجارت و پول » سرمایه گذاری- این سوال منقضی شده است. و بهترین جواب توسط رای کاربران انتخاب شده است.

عنوانوضعیت
نمایش برای همه
دوستان
فرق بین اوراق مشارکت و اوراق قرضه چیست؟؟ 
ایجاد علامتبهترین پاسخ
lonely_4uنام : Released More Than Bird ...امتیاز : 525درصد بهترین پاسخ : 12%Released More Than Bird ... (4)i

88/8/13 (15:15)در واقع هیچ فرقی ندارن.اوراق مشارکت همون اوراق قرضه در آمریکست یعنی اوراق مشارکت اسم اسلامی اوراق قرضه هست..66%دیگر پاسخ ها
nbafatb1نام : حسین نبی زادهامتیاز : 121درصد بهترین پاسخ : 10%حسین نبی زاده (1)i

1.    88/8/15 (22:24)از آنجاییکه موارد مصرف پول در اورق قرضه برای صاحب پول معلوم نیست و سود حاصله مشخص نیست از کدام منبع هست و مطابق دستورات اسلام که مشخص بودن نوع فعالیت از اصول است و باید مطابق یکی از عقود مثل بیع یا مضاربه و..... باشد و همچنین سود ثابت اوراق ،علما فتوا بر حرام بودن داده اند

اوراق مشارکت به جای این اوراق تعریف شده اند که مورد مصرف آن مشخص و سود آن هم علی الحسابه!.33%


اوراق قرضه


مشخصات سوال
accountancyنام : حامد منامتیاز : 36درصد بهترین پاسخ : 20%حامد من (3)i

30 شهریور 87 - 13:17اوراق قرضه اطلاعات بیشتر : چرا در بازخرید اوراق قرضه بدون دلیل غیرمکرر بودن نیز باید سود یا زیان جز اقلام غیرمترقبه گزارش گردد؟
تاریخ ایجاد سوال : 30 شهریور 87 (13:17)تاریخ بسته شدن سوال : 15 مهر 87تعداد بازدید :125تعداد پاسخ ها : 2طبقه بندی : تجارت و پول » حسابداری- این سوال منقضی شده است. و بهترین جواب توسط رای کاربران انتخاب شده است.

عنوانوضعیت
نمایش برای همه
دوستان
اوراق قرضه 
ایجاد علامتبهترین پاسخ
rashaنام : راشا رادینامتیاز : 37049درصد بهترین پاسخ : 57%راشا رادین (30)i

87/6/30 (20:22)سلام

متاسفانه جواب سوالتان رو نمیونم

انواع اوراق قرضه

در صورتی كه فعالیت های یك شركت متوقف شود یا بدهی هایش به تعویق افتد، دارندگان اوراق قرضه در دادگاه ورشكستگی نسبت به سهام داران از اولویت برخوردارند اما ترتیب این اولویت میان گروه های طلبكار، به شرایط خاص اوراق قرضه و دیگر عوامل بستگی دارد.

یكی از مهم ترین عوامل این است كه آیا این اوراق، باوثیقه هستند یا بدون وثیقه. اگر اوراق قرضه باوثیقه باشد، ناشر دارایی های خاصی را گرو گذاشته است كه وثیقه نامیده می شود و در صورت لزوم، به منظور بازپرداخت طلب دارندگان اوراق قرضه می توان آن ها را به فروش رساند. هزینه داشتن یك اوراق قرضه با وثیقه و برخورداری این امنیت اضافی، دریافت نرخ بهره پایین تر (در مقایسه با اوراق قرضه مشابه بدون وثیقه) است.

اوراق قرضه بدون وثیقه

بیش تر اوراق قرضه شركتی را اوراق قرضه بدون پشتوانه تشكیل می دهند. این اوراق، تعهدات بدون وثیقه ای هستند كه به پشتوانه و اعتبار ناشر و ظرفیت جریان نقدیندگی وی برای بازپرداخت سود و اصل سرمایه ، منتشر می شود. البته، حتی اوراق قرضه بدون وثیقه نیز معمولااز حمایت آنچه كه «شرط عدم گرو گذاشتن دارایی ها» نامیده می شود، برخوردارند. طبق این شرط در صورتی كه ناشر پس از انتشار این اوراق، دارایی های خود را برای ایجاد بدهی دیگری به وثیقه بگذارد، موظف است پشتوانه لازم برای اوراق قرضه بدون وثیقه، فراهم آورد. رتبه بندی های اعتباری، ابزار مهمی در اختیار سرمایه گذاران برای آگاهی از میزان اعتبار انواع مختلف اوراق قرضه محسوب می شود. در بخش های بعدی، بحث رتبه بندی اعتباری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

اوراق قرضه به پشتوانه املاك یا اوراق قرضه رهنی

اوراق قرضه ای كه وثیقه آن، املاك و مستغلات و یا سایر دارایی های از این نوع باشد را گویند. این نوع اوراق قرضه بیش تر از سوی شركت های خدمات عمومی منتشر می شود.

انواع مختلفی از اوراق قرضه به پشتوانه املاك وجود دارد، از جمله: رهن اول، رهن با اولویت، رهن كم اولویت، رهن دوم، رهن سوم و... این نام گذاری منعكس كننده اولویت حق تصرف یا اقامه دعوی قانونی است كه دارنده اوراق نسبت به دارایی به وثیقه گذاشته شده دارد وقتی در اوراق قرضه رهنی سرمایه گذاری می كنید، باید توجه داشت كه چه مقدار از دیگر بدهی های ناشر با همین وثیقه ضمانت شده اند و آیا حق تصرفی بابت پشتیبانی از دیگر بدهی ها ایجاد شد و همچنین از نظر اولویت تصرف با حق تصرف مربوط به اوراق قرضه در اختیار شما برابر است یا نسبت به آن از اولویت برخوردار است.

اوراق قرضه به پشتوانه اوراق بهادار

ممكن است كه شركتی، اوراق سهام، قرضه و یا دیگر اوراق بهادار را نزد یك امین به امانت بگذارد تا وثیقه اوراق قرضه منتشر شده خود قرار گیرد. ارزش بازاری این وثیقه در زمان انتشار، باید حداقل برابر با ارزش اوراق قرضه منتشر شده باشد.

اوراق قرضه به پشتوانه تجهیزات

شركت های راه آهن و هواپیمایی، این نوع اوراق قرضه را به عنوان روشی برای پرداخت بابت تجهیزات جدید با نرخ بهره نسبتا پایین، منتشر می كنند. این تجهیزات تا زمانی كه وام به طوركامل بازپرداخت نشده تحت مالكیت یك امین بوده و سرمایه گذارانی كه این اوراق را خریداری می كنند معمولااولین مدعی این تجهیزات هستند.

اوراق قرضه بدون وثیقه غیراولویت دار

این اوراق، بدون پشتوانه است و از نظر بازپرداخت نیز از نوع بدهی های كم اولویت به شمار می رود و فقط بعد از این كه اوراق قرضه با وثیقه و اوراق قرضه بدون وثیقه بازپرداخت شدند، دارندگان این اوراق می توانند طلب خود را وصول كنند. كسانی كه در اوراق بهادار بدون وثیقه غیراولویت دار سرمایه گذاری می كنند، در ازای این جایگاه پایین تر از نظر بازپرداخت بدهی در صورت ورشكستگی ناشر، از نرخ بهره بالاتری نسبت به اوراق بهادار اولویت دار، برخوردارند.

اوراق قرضه تضمین شده

شكل دیگری از اوراق بهادار، ضمانت اوراق قرضه یك شركت توسط شركتی دیگر است. به طورمثال، اوراق قرضه ای كه توسط یك شركت تابعه منتشر می شوند، ممكن است از سوی شركت مادر ضمانت شود. یا شاید اوراق قرضه منتشر شده حاصل از سرمایه گذاری مشترك بین دو شركت، توسط هر دو شركت مادر ضمانت شود. در واقع، اوراق قرضه تضمین شده، اوراق قرضه بدون وثیقه شركت ضمانت كننده است كه از اعتبار خود برای این ضمانت استفاده كرده است.

اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام

خریداران اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام یك شركت این حق را دارند كه اوراق قرضه خود را با نسبت معین و قیمت مشخصی به تعدادی سهم عادی كه تعداد آن هم قبلامعلوم شده است، تبدیل كنند. قیمت سهام در تبدیل این گونه اوراق قرضه از طریق افزودن مبلغی معادل با 15 الی 20 درصد بر قیمت جاری بازار سهام عادی به دست می آید.

در خصوص انتشار اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام این تصور وجود دارد كه شركت از راه انتشار این اوراق در واقع به سرمایه ای دست می یابد كه فعلابه آن دسترسی ندارد ولی این سرمایه در آینده به شركت تعلق پیدا می كند. شركت ناشر این اوراق در واقع سهام خود را كه قیمت جاری بازار آن ها معلوم است به قیمتی بالاتر می فروشد كه تصور می كند در آینده به آن قیمت خواهد رسید.اما شركت های انتشار دهنده اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام امیدوارند كه در مدت كوتاهی همه یا بخش مهمی از اوراق قرضه را به سهام تبدیل كنند زیرا تا اوراق قرضه منتشره به سهام تبدیل نشوند انتشار دوباره اوراق قرضه و یا گرفتن وام از منابع دیگر دارای محدودیت خواهد شد. به این دلیل و برای مقابله با محدودیت های آتی اغلب در قراردادهای مربوط به انتشار اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام شرط یا حق بازخرید اوراق قرضه جای می گیرد تا مدیریت شركت بتواند اوراق قرضه منتشره را با قیمت معینی از دارندگان آن ها بازخرید كند و به این ترتیب دارندگان اوراق قرضه به تبدیل آن ها به سهام ترغیب یا مجبور شوند

موفق باشید.100%دیگر پاسخ ها
mohsen91375نام : محسن کریمیامتیاز : 5014درصد بهترین پاسخ : 61%محسن کریمی (20)i

1.    87/7/13 (21:26)دقیق نمیدونم ولی کتاب پیشرفته 1 جوابت میده..0%


بهترین نوع اوراق قرضه چه نام دارد؟


مشخصات سوال
hasrat76نام : 123 23امتیاز : 180درصد بهترین پاسخ : 54%123 23 (1)i

22 فروردین 88 - 16:50بهترین نوع اوراق قرضه چه نام دارد؟تاریخ ایجاد سوال : 22 فروردین 88 (16:50)تاریخ بسته شدن سوال : 24 فروردین 88تعداد بازدید :54تعداد پاسخ ها : 2طبقه بندی : تجارت و پول » اقتصاد- این سوال بسته شده است.

عنوانوضعیت
نمایش برای همه
دوستان
بهترین نوع اوراق قرضه چه نام دارد؟ 
ایجاد علامتبهترین پاسخ
dee4peeنام : سیاوش m.sامتیاز : 779درصد بهترین پاسخ : 30%سیاوش m.s (4)i

88/1/23 (23:56)اوراق بهادار صکوک استصناع

برو به مقاله دکتر نوشین معلمی
سیاستهای پولی انتخابی جایگزین اوراق قرضه.0%دیگر پاسخ ها
mojtaba0261نام : مجتبی صدراامتیاز : 327درصد بهترین پاسخ : 37%مجتبی صدرا (28)i

1.    88/1/23 (00:52)سلام دوست عزیز اوراق قرضه یا به لفظ اسلامی اوراق مشارکت خوب و بد ندارد چون نرخ آنها یکی است و هم اکنون که نرخ بهره بانک بیشتر از نرخ اوراق است هیچ آدم عاقلی اوراق مشارکت نمیخرد مگر برای پس انداز کوتاه مدت که بانکها برای سپرده کوتاه مدت 9%سود میدهند اما سود اوراق مشارکت هم اکنون 15.5% است که 6.5%سود میکنیم البته این کار باعث تورم میشود چون بانک مجبور است اوراق را قبل از سر رسید بخرد اگر مقاله کاملش را میخواهی پیام بزار یه مقاله کامل در مورد اوراق مشارکت دارم..100%


ساير مطالب :
* كسی در مورد آسو و آسو fund چیزی می دونه؟
* سیستم خیلی دیر boot میشه !
* system volume information چیه؟
* تفاوت دقیق دستگاه موسیقی چهارگاه با سه گاه در چیست ؟
* آیا فرار نخبگان لزوما پدیده ای منفی است؟
* بازی tetris به زبان #C
* ام پی 4 وجود دارد که تی وی داشته باشه.با تشکر؟
* سلام دوستان
* به نظر شما فلسفه وجودی چیست تولد رشد جسمی بدن فرسودگی ومرگ؟
* آموزشphpو اتوکد در فایلpdfبه زبان فارسی کاملش رو؟